Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Hälsofrämjande arbetsplats

Region Västmanland ska vara en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser. Det innebär att vi vill uppnå våra verksamhetsmål samtidigt som vi skapar en god arbetsmiljö och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för regionens medarbetare.

Tillsammans utvecklar vi hälsofrämjande arbetsplatser

Att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser är inte bara en framgångsfaktor utan också en förutsättning för hållbart arbetsliv inom Region Västmanland.

Hur lyckas vi?

Utvecklingen mot en hälsofrämjande arbetsplats innebär ett förändrat förhållningssätt i hur vi ser på, och behöver arbeta med, arbetsmiljöfrågor. Det innebär att utveckla arbetsmiljön utifrån en helhet, dvs förebygga ohälsa, återskapa hälsa/rehabilitera samtidigt som vi verkar för medarbetares trivsel och hälsa.

Detta genomförs utifrån åtta framgångsfaktorer som utgör grunden för en hälsofrämjande arbetsplats (se modell) med låg och stabil sjukfrånvaro och som skapar förutsättningar för en verksamhet av god kvalitet.

Vad innebär det att jobba som en hälsofrämjande arbetsplats?

Egentligen är det ganska enkelt, det handlar om att alla medarbetare mår bra och trivs på jobbet. Medarbetare som mår bra presterar bättre, vill stanna kvar längre och kan göra mer skillnad. På så sätt mår också organisationen bättre och blir i sin tur en mer attraktiv arbetsplats.

Pris för årets hälsofrämjande arbetsplats

Region Västmanland ska vara en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser. Det innebär att vi vill uppnå våra verksamhetsmål samtidigt som vi skapar en god arbetsmiljö och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för regionens medarbetare.

​​Regionen har sedan 2005 årligen delat ut ett arbetsmiljöpris och genom det uppmärksammat arbetsplatser som arbetat med sin arbetsmiljö med goda resultat. Priset har även inneburit en möjlighet att uppmärksamma goda exempel på arbetsplatser som kommit långt i detta arbete. 

 Utvecklingen mot en hälsofrämjande arbetsplats innebär ett förändrat förhållningssätt i hur vi ser på, och behöver arbeta med, arbetsmiljöfrågor. Det innebär att utveckla arbetsmiljön utifrån en helhet, dvs förebygga ohälsa, återskapa hälsa/rehabilitera samtidigt som vi verkar för medarbetares trivsel och hälsa. Detta genomförs utifrån ett antal framgångsfaktorer som utgör grunden för en hälsofrämjande arbetsplats.

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningen har fram till 2022 genomförts tillsammans med Springlife. Våren 2023 avslutade Springlife sin verksamhet och regionen står därmed utan leverantör, därför kommer ingen medarbetarundersökning att genomföras 2023. Arbetet med upphandling pågår med målsättning att ha en ny undersökning på plats hösten 2024.

Hälsoinspiratör och hälsoteam

Hälsoinspiratör

Utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser är en framgångsfaktor och förutsättning för hållbart arbetsliv inom Region Västmanland. En del i detta är regionens arbete med hälsoinspiratörer. Hälsoinspiratörens roll är att stärka det hälsofrämjande arbetet och sprida det hälsofrämjande perspektivet på den egna arbetsplatsen. ​​​​​​​​​​​​​Inom regionen finns idag ungefär 200 hälsoinspiratörer på olika arbetsplatser och vi blir gärna fler. 

Regionhälsan har uppdraget att samordna, stödja och utveckla nätverket av hälsoinspiratörer. 

Hur blir jag hälsoinspiratör?

Det är chefen som utser hälsoinspiratör. Läs uppdragsbeskrivningen tillsammans.  Chefen anmäler in namn på hälsoinspiratören via mail​ till annika.johansson@regionvastmanland.se 

Frågor om hälsoinspiratörer besvaras av Annika Johansson på Regionhälsan. 

Hälsoteam

En framgångsfaktor i arbetsmiljö- och hälsoarbetet kan vara att bilda hälsoteam. Ett hälsoteam består av chef, skyddsombud och hälsoinspiratör. 

Hälsoteamets uppdrag är att stödja chefen i att systematiskt arbeta med hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete. På så sätt kan vi skapa hälsofrämjande arbetsplatser med låg och stabil sjukfrånvaro. ​

Chef gör, via Kompetensplatsen, en intresseanmälan. 

Utbildning Hälsoteam - uppstart

Regionhälsan har i uppdrag att samordna, stödja och utveckla nätverk för hälsoteam med utgångspunkt från regionens styrande och stödjande dokument

Frågor om hälsoteam besvaras av Annika Johansson på Regionhälsan via annika.johansson@regionvastmanland.se

Verktyg - Dialogkortlekar

Dialogkort - En hälsofrämjande arbetsplats 


Med stöd av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas. Dialogkortens syfte är att skapa delaktighet, för att hitta de resurser som bidrar till hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser.

Dialogkort En hälsofrämjande arbetsplats 

Dialogkort - Tema återhämtning i arbetet 


På arbetsplatser där medarbetare mår bra är flera friskfaktorer synliga. En viktig faktor är möjlighet till återhämtning under arbetsdagen. Korten handlar om vad ni tillsammans kan göra för att återhämta er under arbetstiden.

Dialogkort Tema återhämtning i arbetet

E-utbildning Hälsofrämjande arbetsplats

Alla vill vi jobba på en arbetsplats där vi mår bra, trivs och utvecklas. Där det är tryggt och säkert och där det finns stöd att få om vi blir sjuka. Det är bra både för oss medarbetare och för vår verksamhet. En hälsofrämjande arbetsplats, som vi på Region Västmanland ska vara, handlar om att möjliggöra detta - att främja hälsa och förebygga ohälsa.

I den här utbildningen kommer du får veta mer om vad det innebär, framgångsfaktorer i vårt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete, och vad du kan göra för att bidra till en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Utbildning Hälsofrämjande arbetsplats (luvit.se)

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English