Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland

Treårigt regionprojekt stöder företagens gröna omställning

Den 1 september startar Region Västmanland ett treårigt projekt för att ge näringslivet ännu bättre möjligheter att ställa om mot ett mer hållbart samhälle. Green Twin Kompetens ska utveckla kompetensen bland medarbetare inom länets företag, offentliga aktörer och näringsfrämjande aktörer.

Länets små och medelstora företag spelar en avgörande roll i övergången mot en mer hållbar ekonomi. Samhällets kunskaper behöver öka för att länets företag och offentliga verksamheter ska uppnå långsiktig framgång. Projektet är ett svar på nuvarande samhällskrav och behoven av kompetens för en grön omställning, säger Pernilla Conley Pettersson, tillförordnad verksamhetschef, Näringsliv och kompetensförsörjning.

En mer hållbar ekonomi

Övergången mot en mer hållbar ekonomi kräver att både företag och det offentliga stödsystemet har en djupare förståelse för omställningsprocessen och den kommande lagstiftningen om EU:s Gröna Giv. Europeiska socialfonden, ESF,  har beviljat 12,2 miljoner kronor i stöd till projektet som ska drivas av regionen i samverkan med företag, kommuner och näringslivsfrämjande aktörer i länet.

Genom att utbilda anställda från privata och offentliga verksamheter i hållbarhetsfrågor, kan vi bidra till en grönare framtid. Att investera i kompetensutveckling gynnar inte bara företagen och organisationerna, utan även den enskilda individen och samhället i stort, säger Chatarina Ståhl, projektledare för Green Twin Kompetens.


För mer information:

Pernilla Conley Pettersson, tillförordnad verksamhetschef, Näringsliv och kompetensförsörjning
Tel: 021-481 82 74
E-post: pernilla.conley.pettersson@regionvastmanland.se

Chatarina Ståhl, projektledare för Green Twin Kompetens, Näringsliv och kompetensförsörjning
Tel: 021-481 82 19
E-post: chatarina.stahl@regionvastmanland.se

 

Fakta

Projektet Green Twin Kompetens drivs av Region Västmanland och har beviljats drygt 12 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Projektet ska genomföras från den 1 september 2024 till och med 31 augusti 2027.

Inom samlingsnamnet ”Green Twin” är ambitionen att driva två parallella projekt. I Green Twin Kompetens är fokus på kompetensutveckling och i det kommande projektet är fokus på näringslivsfrämjande strukturer. Båda ska stötta en grön omställning.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English