Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland

Fullsatt på regional konferens om samverkan för framtidens arbetsmarknad

Den 16 april samlades representanter från både skola och arbetsliv i Västmanland för att tillsammans fördjupa sig inom temat ”Samverkan för framtidens arbetsmarknad” – för kompetensförsörjningen i länet.

Grunden till ett lyckat långsiktigt kompetensförsörjningsarbete ligger i kunskapen om frågan – och i dialogen mellan skola och arbetsliv. Utbildningssystemet har nya uppdrag och förändras genom olika reformer, som bland annat planering och dimensionering av gymnasieskolan och komvux, valideringsförordningen, omställningsreformen och YH-flex som permanent verksamhet. Dessa reformer, och det faktum att arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens i rätt tid, ökar behovet att förstärka dialogen mellan skola och arbetsliv. Därför samlade projektet Regionala strukturer för validering i Östra Mellansverige, tillsammans med verksamheten Näringsliv och kompetensförsörjning på Region Västmanland, cirka 140 deltagare från skola och arbetsliv i Västmanland till en heldagskonferens. Här kunde deltagarna lära sig mer om strategisk kompetensförsörjning och om pusselbitarna som arbetet behöver framåt.

Uppe på scen står Karin Lantz, huvudprojektledare i Regionala strukturer för validering i Östra Mellansverige, och Anna Wahlgren, utvecklingsledare i kompetensförsörjning.
På scen: Karin Lantz, huvudprojektledare, Regionala strukturer för validering i Östra Mellansverige,
och Anna Wahlgren, utvecklingsledare kompetensförsörjning, Region Västmanland.


En
förmiddag för inspiration, ny kunskap och goda exempel

Förmiddagen inleddes med att Jenny Landernäs, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, betonade vikten av att tillsammans arbeta med kompetensförsörjningsfrågan – frågan som kopplar an till många av dagens samhällsutmaningar.

Jenny Landernäs, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, uppe på scenen.

På scen: Jenny Landernäs, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Nästföljande punkter i programmet bestod av olika teman med innehåll för inspiration, ny kunskap och goda exempel från verkligheten. Bland annat fick deltagarna lyssna på Competence som berättade om ungdomars val, Svenskt Näringsliv som berättade om hur företagens kompetensbehov ser ut för olika branscher i Västmanland och Myndigheten för yrkeshögskolan som berättade om behovet av strukturer för att möjliggöra det livslånga lärandet. Presentationerna växlades med ett panelsamtal där parterna resonerade om lösningar kring kompetenshöjningens utmaningar. 

Panelsamtal på scen: Moderator Maria Reinitz, tillsammans med representanter från Competence, Region Västmanland och Svenskt Näringsliv.

Panelsamtal: Maria Reinitz, moderator, Region Västmanland, 
Danijela Semunovic, verksamhetsutvecklare, Competence,
Anna Wahlgren, utvecklingsledare kompetensförsörjning, Region Västmanland
och Carl Kling, näringspolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv.

För att konkretisera vad arbetet med kompetensförsörjningen handlar om, bjöd några andra av förmiddagens talare på lokala exempel på samverkan. Exempelvis berättade Jonas Ny från Seco Tools hur han som handledare för elever från Industritekniska programmet på Brinellskolan i Fagersta arbetar med samverkan som gynnar både eleven, skolan och företaget.

Vad ägnades eftermiddagen åt

På eftermiddagen fick konferensdeltagarna välja ett av tre möjliga spår med fördjupande föreläsningar och dialoger.

Spår 1: Verktyg för strategisk kompetensförsörjning

Myndigheten för yrkeshögskolan berättade om Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) och dess betydelse för den strategiska kompetensförsörjningen. Sedan delade Vafab Miljö hur de arbetar med validering som en del av deras pågående omställningsresa. Därpå var IUC Syd med på länk för att berätta om verktyget ”Mind the Gap”. Avslutningsvis beskrev Almi Mälardalen kort deras nya projekt för strategisk kompetensförsörjning som vänder sig till länets företag.  

Spår 2: Praktisk validering inom utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan inledde med att berätta om det övergripande ansvar som myndigheten har inom valideringsområdet, om myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och om YH-flexmodellen. Därefter berättade KompetensUtvecklingsinstitutet om hur YH-flex kan fungera i praktiken. Även Skolverket var på plats för att prata om kartläggning och validering inom komvux samt för att visa nya stödmaterial och verktyg som nu finns tillgängliga på deras webb. Avslutningsvis berättade Köpings kommun om hur de arbetar med validering inom vård och omsorg på komvux

Spår 3: Vägledning för framtidens kompetens

Här förmedlades möjligheter och utmaningar inom fyra olika branscher med stora rekryteringsbehov inom de närmaste åren. Branscherna behöver nya medarbetare med olika utbildningsbakgrund – allt från yrkesprogram på gymnasiet, till en mer kvalificerad högskoleutbildning. Först ut var sjukvård och omsorg som berättade om breda möjligheter till yrkesområden som kan finnas efter vård- och omsorgsprogrammet – och då specifikt om att arbeta som sjuksköterska inom akutsjukvård och ambulans. Därefter delades kunskap om transport- och logistikbranschen, där AA Logistik berättade om de många yrkesroller som finns inom företaget, möjligheterna att utvecklas och göra karriär och den omställning som branschen står inför kring mer hållbara och elektrifierade transporter. Näst på tur var Järnvägsklustret som berättade om järnvägsbranschen, de stora satsningar som görs av regeringen på området och de möjligheter som finns för dem som väljer att utbilda sig till någon av de många yrken som behövs. Avslutningsvis fick deltagarna kunskap om el- och energibranschen, där Westinghouse gav en skildring av företagets utveckling, affärsområden och möjligheter för karriär och utveckling inom företaget.

Gemensam framåtblick och sammanfattning av dagen 

Konferensen avslutades med en gemensam framåtblick och sammanfattning av dagen. Nyckelord som stack ut ur mängden var samverkan, validering, hopp och tillsammans. Från olika håll i konferenslokalen betonades hur viktiga alla pusselbitar verkligen är att alla aktörer, i sina respektive yrkeskategorier och roller, på olika sätt bidrar med att överbrygga gapet inom kompetensförsörjning.

Christer Alzén, regional utvecklingsdirektörRegion Västmanland, rundade av konferensen genom att lyfta betydelsen av dagen och förutsättningar för det gemensamma arbetet framåt:

Det finns en väldig kraft i att samla olika kompetenser från hela länet i ett och samma rum. Det vi pratat om idag utifrån olika ingångsvinklar visar att vi har hyfsat samma bild både av utmaningarna och sådant som behöver utvecklas. Det händer redan jättemycket bra och viktiga saker i vårt län, men kan vi få en ännu större samlad kraft i det vi gör? Här finns det potential och det tror jag att den här dagen kan bidra med. Så här lär vi känna varandra, så här får vi kunskap om roller som vi inte visste så mycket om tidigare – och så här får vi nya idéer till ytterligare steg för att bygga ihop pusslet.

 

På scen: Maria Reinitz, moderator, Region Västmanland och Christer Alzén, regional utvecklingsdirektör.
På scen: Christer Alzén, regional utvecklingsdirektör, Region Västmanland, rundar av konferensen.

Konferensen arrangerades av projektet Regionala strukturer för validering i Östra Mellansverige som medfinansierades av Tillväxtverket, samt av verksamheten Näringsliv och kompetensförsörjning på Region Västmanland. Moderator för dagen var Maria Reinitz, regionala utvecklingsförvaltningen, Region Västmanland.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English