Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland
Ung kvinna och ung man med förkläden arbetar tillsammans inom besöksnäringen. En till kvinna står i bakgrunden och arbetar.

Förväntningar och utmaningar hos länets besöksnäring

Besöksnäringen i Västmanland berättar om sina behov och förväntningar på framtiden i årets Besöksnäringsbarometer.

Undersökningen riktar sig till turismverksamheter i Östra Mellansverige samt Gävleborg och genomförs anonymt i slutet av varje år. I årets barometer svarade 401 verksamheter, varav 76 finns i Västmanlands län.

– Besöksnäringen är en viktig del i regionens näringsliv och har en direkt påverkan på hela länets utveckling. Pandemins stålbad för näringen följs nu upp av en tuff ekonomisk situation, så det är inte förvånande att framtidstron faller tillbaka något. Jag har samtidigt fullt förtroende för besöksnäringens förmåga att hantera även den nuvarande situationen, säger Elin Granqvist, Regionråd (KD) med ansvar för turism.

– Årets barometer ger oss en tydlig bild över näringens utmaningar och förväntningar. Framtidstron har minskat något och efterfrågan på stöd från det främjande systemet är stort. Nära hälften svarar att de använder stöd som exempelvis finansiering till investeringar och för att utveckla produkter mot nya målgrupper och säsonger, säger Henrik Wester, turismchef, Västmanland Turism.

Förväntningar på 2023

20 procent av de kommersiella verksamheterna bedömer att antalet anställda kommer att öka. När det gäller omsättningen är tongångarna än mer positiva, då 47 procent bedömer att den kommer att öka. De verksamheter som bedrivs i större tätorter har flest positiva förväntningar på omsättningen. Vad gäller förväntningarna på besökarna bedömer 38 procent att de nationella besökarna kommer att öka. Förväntningarna på de internationella besökarna är inte lika höga.

– Det är svårt att jämföra årets resultat med föregående undersökning som påverkades starkt av den pågående pandemin. Framtidstron har minskat något jämfört med föregående år, vilket kan bero på flera tuffa år med pandemin och nu en osäker omvärld, säger Henrik Wester, turismchef, Västmanland Turism.

Målgruppernas betydelse

De nationella privatresenärerna är i särklass den viktigaste målgruppen. 70 procent uppger att den målgruppen är mycket viktig. Även de nationella affärsresenärerna har stor betydelse för verksamheterna. För de verksamheter som till största del bedrivs på landsbygd är de nationella affärsresenärerna inte lika viktiga.

Vidare uppger 31 procent att de internationella privatresenärerna är mycket viktiga. Av de verksamheter som till största del bedrivs på landsbygd, svarar 45 procent att den målgruppen är mycket viktig. Gällande internationella affärsresenärer, uppger 13 procent att de är mycket viktiga – och då främst för de verksamheter som till största del bedrivs i tätort.

– I årets barometer ställde vi för första gången frågor om målgruppernas betydelse. Vi kan se att det är stora skillnader för olika verksamheter och var de bedrivs. Ur ett utvecklingsperspektiv är det olika förutsättningar när det till exempel gäller möjligheter till intäkter och val av marknadsföringskanaler, säger Henrik Wester, turismchef, Västmanland Turism.

Fler investerar i aktiviteter och uthyrning

Sett till näringen som helhet, uppger 24 procent att verksamheternas investeringar kommer att öka. 20 procent uppger dock att investeringarna kommer att minska jämfört med föregående år. Av de som i huvudsak erbjuder aktiviteter eller uthyrning, bedömer 41 procent att investeringarna kommer att öka.

I år är det betydligt färre som bedömer att investeringarna kommer att öka. Orsaker till detta kan vara ökade driftkostnader, konjunkturen och det osäkra läget i omvärlden, säger Henrik Wester, turismchef, Västmanland Turism.

Hinder för hållbar tillväxt

Näringen ser svårigheter i att växa hållbart eftersom tid och pengar saknas. Därför är behovet av stöd störst inom följande områden:

  • Finansiella bidrag för investeringar i verksamheten.
  • Stöd för att utveckla koncept och produkter mot nya målgrupper och/eller säsonger.

För de verksamheter som endast har öppet under sommaren, är en obalanserad turism med tydlig hög- och lågsäsong det främsta hindret. För verksamheter på landsbygden är brist på egen tid det största hindret, medan för verksamheter i tätort är det istället bristen på kapital för nödvändiga investeringar.

Sett till näringen som helhet, anger 8 procent att de inte har ambition att växa. Bryter man ner svaren på säsong, uppger 17 procent av dem som bedrivs under sommaren att de inte har ambition att växa. Av de verksamheter som i huvudsak bedrivs på landsbygd respektive i tätort, svarar 12 respektive 6 procent att de inte har ambition att växa.

Stöd av det främjande systemet

41 procent svarar att verksamheterna får stöd av det främjande systemet. 5 procent svarar att de inte behöver stöd. Samtidigt är det 12 procent som inte känner till att det finns stöd.

– Många av de utmaningar näringen står inför kan vi på regional eller lokal nivå hjälpa till med genom att till exempel erbjuda finansiella stöd och insatser som är anpassade efter besöksnäringens specifika behov. Andra utmaningar är sådana som behöver lösas nationellt eller av verksamheterna själva, säger Henrik Wester, turismchef, Västmanland Turism.

Hur ser Västmanland ut jämfört med Östra Mellansverige?

En jämförelse mellan besöksnäringen i Västmanland och Östra Mellansverige (ÖMS) som helhet visar bland annat att verksamheterna i Västmanland:

  • Har högre förväntningar på omsättningen.
  • Har lägre förväntningar på antalet anställda.
  • Har lägre förväntningar på de internationella besökarna.
  • Anser att de största hindren för hållbar tillväxt är samma.
  • I större omfattning får stöd av det främjande systemet och att det är något färre som inte känner till att det finns stöd.

– Genom att vi samarbetar med våra kollegor inom Östra Mellansverige utvecklar vi tillsammans våra kunskaper om besöksnäringens behov och möjligheter och kan därmed förbättra stödet till näringen, Henrik Wester, turismchef, Västmanland Turism.

Blir du nyfiken och vill lära dig mer?

Från och med i år finns barometerns resultat från samtliga medverkande regioner presenterade på en interaktiv webbsida. På webbsidan kan du filtrera på region, typ av verksamhet etcetera. Du hittar webbsidan här (public.tableau.com)

Vad är Besöksnäringsbarometern?

Besöksnäringsbarometern genomförs av Västmanland Turism varje år och berättar om näringens hinder och behov, samt tankar inför kommande år. Den är ett bra underlag för planering av insatser för besöksnäringen.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English