Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland
En väg genom svenska landskapet med röda hus i bakgrunden och lupiner i förgrunden.

Indikatorrapport: Så här utvecklas besöksnäringen i Västmanland

De regionala turismorganisationerna i Östra Mellansverige tar årligen fram en rapport med indikatorer som visar besöksnäringens utveckling. Här kan du ta del av årets rapport om besöksnäringen i Västmanland.

Rapporten lyfter besöksnäringens betydelse och ger insikter om hur näringen mår. Årets rapport visar besöksnäringens utveckling både för det senaste året och sedan 2013. 

Vi ser mycket positivt på att omsättningen och antalet sysselsatta stadigt ökar i Västmanland. Många som arbetar och driver verksamhet inom besöksnäringen har utländsk härkomst och många får också sin första anställning inom näringen. Länet besöksnäring bidrar till att skapa en attraktiv region, både för invånare och besökare, säger Henrik Wester, turismchef, Västmanland Turism.

Nedan lyfts de huvudsakliga resultaten för Västmanland fram.

Fler sysselsatta inom besöksnäringen i Västmanland

Antalet sysselsatta inom besöksnäringen i länet har ökat stadigt under den period som mätningen omfattar. Idag är 35 procent fler verksamma inom näringen än år 2013. Över 3200 personer jobbar inom besöksnäringen, den högsta siffran för hela tioårsperioden. Antalet nystartade bolag har ökat kraftigt det senaste året, en återhämtning som märks inom hela Östra Mellansverige. Nivåerna är dock inte tillbaka på nivåerna före pandemin.  

Länet uppvisar fortfarande många konkurser, 16 konkurser under 2023 jämfört med i snitt åtta konkurser de åtta föregående åren. Andelen konkurser per befintliga företag har stigit sedan förgående år och är den högsta inom Östra Mellansverige. Detta innebär att antalet arbetsställen minskar, idag något färre än år 2013, samtidigt som branschen växer sett till antal sysselsatta och omsättning. 

Länet har en långsiktig ökning av gästnätter sedan 2013

Trots en nedgång under det senaste året uppvisar Västmanland en tillväxt på 41 procent under de senaste tio åren, den största procentuella ökningen av antal gästnätter i Östra Mellansverige. Under 2023 hade Västmanland över 950 000 övernattningar. 

Västmanland har historiskt sett den lägsta andelen utländska gästnätter i Östra Mellansverige, men visar på en stadig ökning sedan år 2020. Det innebär att minskningen av gästnätter i högre utsträckning skett hos gruppen inrikes besökare. 

Förbättrad ekonomi hos näringen och fortsatt positiv trend

Såväl nettoomsättning som logiintäkter fortsätter öka i länet. Västmanlands län har haft den största ökningen i logiintäkter jämfört med övriga regioner i Östra Mellansverige med mer än en fördubbling sedan år 2013. Det innebär att den positiva trend som pågått sedan efter pandemin fortsätter hålla i sig. 

Sammantaget visar rapporten på en till stora delar positiv utveckling för regionens besöksnäring. Jämfört med andra regioner är Västmanlands besöksnäring inte den största, däremot är siffrorna mycket goda kring näringens sysselsättning och mångfald. Länet står för en rad olika ökningar, bland annat har vi störst ökning i antal utländska gästnätter och logiintäkter av samtliga regioner i hela Östra Mellansverige. Detta betyder ökade och viktiga intäkter för den regionala och kommunala ekonomin. 

Regionalt forum för turismanalys är ett samarbete mellan de regionala turismorganisationerna i Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län. Syftet är att genom nätverket lyfta och utveckla statistik- och analysfrågor i de medverkande länen och hos dess kommuner.  

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English