Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland
En asfalterad väg med vita vågiga vägmarkeringar

Nya metoder för platsutveckling ska bidra till ökat välmående

Region Västmanland har fått forskningsmedel för att hitta lösningar på utveckling av platser som kan hamna i skymundan för vanliga utvecklingsprocesser. Exempelvis bakgårdar eller platser där det inte byggs nytt eller rustas upp. Syftet är att börja utforma miljöer som förbättrar människors mående.

Projektet som går under namnet PLATSMO kommer arbeta med att samla in kunskap och hitta lösningar för utformning av livsmiljöer, framför allt miljöer som inte omfattas av nyinvesteringar. Metoderna som tas fram ska stödja offentliga och privata mark- och fastighetsägare att arbeta mer utifrån ett intressentperspektiv där arkitektur, form och design samspelar.

Livsmiljöer är ett vardagslandskap som är viktigt för människors hälsa. Att vi nu får möjlighet att omvandla outnyttjade miljöer för att öka människors välbefinnande är mycket intressant, säger Marie Tollefsen Markström, folkhälsochef, Region Västmanland

Det kommer att finnas synliga resultat i form av tillfälliga gestaltningar vid två utemiljöer; en i Västerås och en i Riddarhyttan. Det är viktigt att lösningarna tas fram utifrån de människor som lever och verkar på en plats. Därför kommer invånare i Västmanland också att involveras i processerna. Även landskapsarkitekter, designforskare, författare, konstnärer och tjänstepersoner kommer att medverka.

Att vi kommer in i samhällsutvecklande forskningsprojekt är en fjäder i hatten för regionen. Nu kan vi lägga krut på att hitta bra sätt att samverka med andra aktörer, säger Kent Nilsson, forskningsdirektör, Region Västmanland

Region Västmanland är en av 13 aktörer som i år fick statliga forskningsmedel av Formas i en utlysning om gestaltad livsmiljö där akademi, offentlig och privat sektor ska arbeta tillsammans för kunskap och lösningar kring hur samhällsplanering, arkitektur och design kan bidra till människors välbefinnande. Projektet PLATSMO pågår från maj i år och fyra år framåt.

Aktörer

PLATSMO genomförs i samarbete med Mälardalens universitet, Skinnskattebergs kommun och civilsamhället.  

Andra medverkande är: Allaktivitetshuset Riddarhyttan, fastighetsägaren Castellum, Västerås Konstmuseum, Länsstyrelsen, Tyréns AB, Archus Arkitektur, samt lokala konstnärer/författare.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English