Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland

Endast Västerås ökade sin befolkning bland länets kommuner

Under 2023 var Västerås den enda av länets kommuner vars folkmängd ökade. Folkökningen i Västerås motsvarade 1 009 personer. Norberg och Kungsör minskade mest relativt sett, medan Köping och Sala hade störst folkminskning sett till antal personer.

Folkmängden i länet ökade under 2023, men i mycket lägre takt än tidigare. Utflyttningen är i nivå med tidigare år, men inflyttningen till länet har minskat. I slutet av 2023 bodde 280 813 personer i Västmanlands län, bara 100 personer fler än vid samma tidpunkt året innan. 

Fler av länets invånare flyttar från länet till utlandet och färre till övriga landet.  Både in- och utflyttning mot övriga landet har minskat markant mot tidigare år, inflyttningen har minskat mest. Invandringen ligger i princip på samma nivå som föregående år, medan utvandringen har ökat kraftigt. Totalt flyttade 10 075 personer till någon av länets kommuner och 9 834 personer flyttade ut. Bland dessa ingår inte flyttningar mellan kommunerna i Västmanland. Lägger vi på dessa tillkommer ungefär 5 000 flyttare. Värt att notera är att utvandringen till viss del ökat beroende på en särskild satsning som Skatteverket gjorde under året och som inneburit att personer som inte gick att koppla till en adress fördes upp som utvandrade.  

Under 2023 föddes 2 568 barn, den lägsta noteringen sedan 2004. Antalet avlidna var 2 766 personer under samma år, färre än föregående år men i linje med hur utvecklingen sett ut de senaste åren, undantaget pandemiåret. Det ger ett negativt födelsenetto, -148 personer, det lägsta födelsenettot länet haft sedan år 2002. 

Länets folkökning på 0,04 procent är en tydlig nedgång jämfört med 0,6 procent 2022. Folkökningen under 2023 är den lägsta länet har haft sedan 2000, dock långt ifrån folkminskningen under slutet av 1990-talet (se figur). Länets folkökning under 2023 var även lägre än hela Sveriges, som var den lägsta ökningen på 22 år: 0,3 procent.

Årlig folkökning för Västmanlands län 1996-2023

Stapeldiagram som visar den årliga folkökningen i Västmanlands län 1996-2023. Under slutet av 1900-talet folkminskning ner mot cirka 1200  något år, på 2000-talet enbart folkökning upp mot cirka 3300 ett år.

 

Folkmängd 2023 och förändring i antal och procent. 

Källa: SCB befolkningsstatistik helåret 2023.

Tabell över folkmängd 2023 i Västmanland och riket, och förändring i antal och procent.

Här hittar du mer utförlig statistik om befolkningsförändringarna:
Folkmängd och befolkningsförändringar i Västmanland

 

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English