Medarbetarpriser

Varje år delar Region Västmanland ut olika priser och stipendier till verksamheter för att uppmärksamma goda resultat. Nomineringsperioden sträcker sig från 1 april till 15 maj.

Säkerhetsnålen och Utvecklingsstipendiet riktar sig till verksamheter inom hälso- och sjukvården. Resterande priser tar emot nomineringar från hela Region Västmanland.

Nomineringsperioden sträcker sig från 1 april till 15 maj. Under den perioden finns länk till nomineringsformulär tillgängliga under respektive pris. 

Hälsofrämjande arbetsplats

Region Västmanland ska vara en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser. Det innebär att vi vill uppnå våra verksamhetsmål samtidigt som vi skapar en god arbetsmiljö och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för regionens medarbetare. Till nomineringsformuläret. 

Regionen har sedan 2005 årligen delat ut ett arbetsmiljöpris och genom det 
uppmärksammat arbetsplatser som arbetat med sin arbetsmiljö med goda resultat. 
Priset har även inneburit en möjlighet att uppmärksamma goda exempel på 
arbetsplatser som kommit långt i detta arbete. Utvecklingen mot en hälsofrämjande 
arbetsplats innebär ett förändrat förhållningssätt i hur vi ser på, och behöver arbeta 
med, arbetsmiljöfrågor.

De kriterier som används för att utse vinnare av priset Årets hälsofrämjande 
arbetsplats baseras på de åtta framgångsfaktorer som skapar förutsättningar för en 
hälsofrämjande arbetsplats:

 • Mål och uppdrag
 • Medarbetarskap och ledarskap
 • Delaktighet och gemenskap
 • Kommunikation och mötesplatser
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Hälsa, anpassning och rehabilitering
 • Likabehandling och jämställdhet
 • Lärande och utveckling

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstipendium

Utvecklingsstipendiet delas ut för att belöna förbättrings- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården. Du kan ansöka själv eller nominera andra. Stipendiet är på 60000 kronor och kan fördelas på tre förbättrings- och utvecklingsarbeten. Pengarna går till verksamheten/enheten och mottagarna får diplom. Till nomineringsformuläret.

Representanter från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utser förslag på stipendiater som beslutas av Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vem kan ansöka eller nomineras?

Alla som har genomfört ett förbättrings- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården kan ansöka om eller nomineras till stipendiet. Nomineringar ska godkännas av enhetschef eller verksamhetschef.

Det kan till exempel vara utvecklade arbetssätt med att sprida och använda bästa möjliga kunskap i varje patientmöte. Det kan också vara rutiner och processer som skapar förutsättningar för medarbetare att arbeta säkert och effektivt eller insatser som bidrar till att utveckla lärandemiljöer. 

Prisutdelning

Utdelningen sker vid regionfullmäktiges sammanträde under hösten. Stipendiaterna förväntas hålla ett kort anförande om anledningen till utmärkelsen.

Frågor om utvecklingsstipendiet besvaras av annsofi.blomquist@regionvastmanland.se

Ansökan 

Ansökningstiden är öppen 1 april till 15 maj. Alla ansökningar görs direkt via webbformuläret. 

Miljöpriset

Har din verksamhet eller du gjort särskilda miljöinsatser? Vet du en kollega eller en verksamhet som har ett gott miljöarbete? Till nomineringsformuläret

Kriterierna för priset är följande:

 • Ett nytänkande där man uppnår såväl miljö- som
  effektivitetsvinster i verksamheten
 • Bidrag till minskad klimatpåverkan
 • Uppmuntran och inspiration till andra att agera med större
  miljöhänsyn
 • En åtgärd som kan förebygga, begränsa eller undanröja miljörisker

Miljöpriset är på totalt 20 000 kronor och kan ges till en eller flera
pristagare. Alla enheter och anställda kan nominera kandidater.

Säkerhetsnålen

 

Säkerhetsnålen är en utmärkelse för insatser inom patientsäkerhetsområdet. Utmärkelsen är ett sätt att visa uppskattning för förbättringsresultat och främjande av god patientsäkerhetskultur.​ Till nomineringsformuläret.

Vem/vilka kan nomineras?

Utmärkelsen riktar sig till en vårdavdelning, mottagning, vårdcentral eller liknande som genomfört ett dokumenterat utvecklingsarbete som på ett tydligt sätt bidrar till att reducera antalet vårdskador och främjar en god patientsäkerhetskultur. Mottagare av säkerhetsnålen tas fram efter nomineringsförfarande av Centrala patientsäkerhetsteamet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattar det formella beslutet om mottagare.

När och till vem lämnas nomineringen?

Nomineringstiden är 1 april- 15 maj. Därefter utses tre finalister, vilka intervjuas av Centrala patientsäkerhetsteamet. Förslag gällande vinnare läggs tillHälso- och sjukvårdsnämnden som fattar det formella beslutet.

När sker utdelning av priset?

Säkerhetsnålen delas ut under regionfullmäktiges sammanträde under hösten. Förutom äran belönas den vinnande arbetsplatsen en prissumma på 30.000 kr.

Frågor?

Eventuella frågor besvaras av chefsjuksköterska på centrala patientsäkerhetsteamet

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English