Kompetensutveckling

Kompetensutveckling handlar om de kunskaper och färdigheter som du uppnått, både den personliga utvecklingen och din yrkesutveckling. Din kompetensutveckling är avgörande för regionen som arbetsgivare, utvecklas du så utvecklas organisationen. Nedan kan du läsa om vad regionen erbjuder för olika typer av kompetensutveckling.

Morgondagens chef

Morgondagens chef är en återkommande del av Region Västmanlands chefsförsörjningsprocess och vänder sig till medarbetare med vilja och potential att söka anställning som chef.

Rekrytering till Morgondagens chef sker vartannat år, nästa ansökningsperiod öppnar 22/12 2023 med programstart september 2024. Annons för ansökan kommer finnas på sidan för lediga tjänster. ​​​

Regionen pausar sponsrad grundutbildning

Efter diskussioner med Hälso- och sjukvårdens utbildningsråd har det beslutats att arbetet för Investera för framtiden inte kommer att finansiera grundutbildning under 2024. Istället prioriteras vidare- och specialistutbildning. Ny utvärdering sker inför 2025.

Alla medarbetare som tidigare beviljats sponsring för grundutbildning behåller sponsringen tills utbildningen är slut.

Sponsrad specialistutbildning- Sjuksköterska

Årligen ges möjligheten att som allmänsjuksköterska att ta steget till att bli specialistsjuksköterska. Utbildningsstart hösten 2024. 

Läs mer under flikarna nedan. Kontakta rekrytering@regionvastmanland.se om du har vidare frågor.

Professionsutvecklingprogram för nyexaminerade sjuksköterskor

Som anställd hos oss deltar du som är nyexaminerad sjuksköterska i ett obligatoriskt professionsutvecklingsprogram. Syftet med programmet är att komplettera klinikens introduktion för att stärka och stödja dig som sjuksköterska i arbetsledarrollen och bidra till trygghet i din yrkesprofession samt öka arbetstillfredsställelsen.

Läs mer om programmet i vår digitala folder

Omställningsstudiestöd

Omställnings­­studiestödet hanteras av CSN och är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta bransch.

Mer information finner du här:

Omställningsstudiestöd - Omställningsfonden (omstallningsfonden.se)

Omställningsstudiestöd – för dig som är mitt i arbetslivet - CSN

Studera med omställningsstudiestöd - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Utbildningsenheten

CIFU Utbildning arbetar med utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för chefer, medarbetare, elever och studenter. Vi samverkar med regionens kommuner, lärosäten och universitet. Våra utbildningsinsatser sker med olika lärformer, från längre utbildningsprogram och lärarledda utbildningar till hybrid- och kortare onlineutbildningar.

Alla utbildningsinsatser sker utifrån en pedagogisk plattform som grundar sig i regionens värdegrund. Många av utbildningsinsatserna sker med hjälp av medarbetare i regionens olika verksamheter som bidrar med sin kunskap och kompetens. 

Administration, studierektorskansli och utbildningslokaler för teoretiska utbildningar finns vid  Ingång 21, Västmanlands sjukhus Västerås 
 
Kontakta oss gör du enklast via utbildningsenheten@regionvastmanland.se
Är du student eller elev kontaktar du studierektor.vfu@regionvastmanland.se
 

Medarbetarsamtal

Regionens verksamheter ska utgå ifrån regionens vision och värdegrund. Dessa ligger till grund för vart vi ska, hur vi är och agerar gentemot varandra, våra invånare och alla andra som kommer i kontakt med organisationen. Inom regionen arbetar vi för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetare och chefer mår bra, trivs och utvecklas.

Regelbundna samtal och återkommande dialog mellan dig och din chef är en förutsättning för att tillsammans kunna driva och utveckla verksamheten. På så vis mår vi bra och trivs tillsammans på jobbet. Medarbetarsamtalet består av fyra delar;

  • Arbetssituation och arbetsmiljö samt hälsa
  • Förväntningar gällande ditt bidrag till verksamhet och mål
  • Återkoppling mellan medarbetare och chef
  • Individuell kompetensutvecklingsplan

Vid samtalet ska även förväntningar på kommande arbete dokumenteras och ditt bidrag till verksamhetens mål ska tydliggöras. En individuell kompetensutvecklingsplan upprättas i dialog mellan dig och din chef. Under samtalet finns det även möjlighet att ha fokus på återkoppling mellan dig och din chef. 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English