Undersköterska blir skyddad yrkestitel

Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det behövs ett bevis från Socialstyrelsen, för att du ska få anställas som och ha titeln undersköterska inom vård och omsorg.

Lönepåslag till USK som beviljas skyddad yrkestitel

Region Västmanland vill uppmuntra dig som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning att ansöka om bevis om skyddad yrkestitel.

Det är viktigt att säkerställa att hälso- och sjukvårdens medarbetare har rätt formell kompetens i sitt yrke. Det tryggar medarbetaren i sitt arbete samt tryggar patienten som befinner sig under omvårdnad. Bevis om skyddad yrkestitel är ett kvitto på att medarbetaren har rätt formell kompetens.

Bevis skyddad yrkestitel

Medarbetare som berörs är tillsvidareanställda före 1 juli 2023 och arbetar patientnära som undersköterska, skötare och ambulanssjukvårdare.

Med patientnära arbete menas en undersköterska, skötare eller ambulanssjukvårdare som arbetar i direkt patientkontakt eller i en vårdnära funktion inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som har en direkt koppling till patientarbetet. 

För att uppmuntra medarbetare att ansöka om bevis om skyddad yrkestitel kommer medarbetare, som inkommer med bevis, att erhålla en engångsjustering på sin grundlön med 400 kr.

Justeringen sker när du lämnar in ditt bevis om skyddad yrkestitel samt kvittensen för ansökningstillfället till Region Västmanland. Den nya lönen gäller från månaden efter ansökningstillfället och kvittensen bifogas yrkesbeviset. För att erhålla justering på grundlönen ska beviset vara Region Västmanland tillhanda senast 2024-06-30.

Undantag

Medarbetare som har ovan nämnd utbildning men som inte har ett patientnära arbete har inte möjlighet till lönejusteringen vid inkommande av bevis om skyddad yrkestitel.

För dig som är tillsvidareanställd

Du som har en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023, kan fortsätta att inneha titeln fram till 30 juni 2033. Regionen uppmuntrar alla medarbetare som är anställda som undersköterskor att ansöka om bevis. Detta är ett kvitto på att medarbetaren får använda titeln undersköterska inom hälso- och sjukvården.

För dig som är tidsbegränsat anställd eller timanställd

Du som har en tidsbegränsad anställning som undersköterska som sträcker sig längre än den 30 juni 2023, kommer få ett nytt anställningsbevis från 1 juli med titeln omvårdnadsassistent. Du behöver ansöka om skyddad yrkestitel och få ett bevis från Socialstyrelsen för att kunna anställas som undersköterska efter den 1 juli 2023. 

Du som har en tidsbegränsad anställning och/eller timanställning och inkommer med bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska får ändrad befattning till undersköterska men erhåller inte en engångsjustering på grundlönen med 400 kr. 

Du som erhåller en anställning som omvårdnadsassistent genom inlasning och inkommer med ett bevis om skyddad yrkestitel under perioden 2023-07-01 – 2023-12-31, får titeln undersköterska och erhåller en engångsjustering på grundlönen med 400 kr. 

Ansökan om bevis

Du kan ansöka om bevis från och med den 1 juli 2023, och förbereda nedan:

  • Se till att du har dina betyg och andra intyg från den vård- och omsorgsutbildning som du gått. Om du inte har kvar dina betyg, kontakta den skola där du gick och be dem skicka betygen till dig.
  • Här gör du din ansökan:

Undersköterska utbildad i Sverige - Legitimation (socialstyrelsen.se)

Undersköterska utbildad utanför Sverige - Legitimation (socialstyrelsen.se)

Här kan du läsa mer om vilka krav som gäller och hur du gör din ansökan om skyddad yrkestitel:

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)

Frågor och svar

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English