Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Mers-virusinfektion

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Middle Eastern Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-CoV) är en variant av coronavirus som upptäcktes 2012 på arabiska halvön. Sjukdomen klassas som en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Viruset orsakar svår lunginflammation och komplikationer från andra organ, framför allt njursvikt.

Spridning av viruset pågår fortfarande, där samtliga fall har haft koppling till länder på den arabiska halvön. Smittkällan är okänd, men sannolikt rör det sig om en zoonotisk smitta. Smitta mellan personer har förekommit i begränsad omfattning, framför allt i samband med vård av sjuka. Inga fall har påvisats i Sverige.

MERS bör övervägas om en person, inom 14 dagar efter vistelse i land med inhemsk spridning av MERS, insjuknar med feber, hosta och verifierad eller stark klinisk misstanke om djup luftvägsinfektion.

  1. Medicinskt omhändertagande: För handläggning av misstänkta fall samt vårdhygieniska rutiner, se MERS-CoV - handläggning av misstänkta fall.

    Vid misstanke om MERS, kontakta infektionsbakjouren via växeln 021-17 30 00 för samråd kring fortsatt handläggning.
  1. Förhållningsregler: Nej
  2. Smittspårning: Utförs i samråd med smittskyddsläkaren.
  3. Anmälan: Vid misstänkt eller bekräftat fall av MERS kontakta omgående smittskyddsläkaren kontorstid via växeln 021-17 30 00. Utanför kontorstid kontaktas tjänsteman i beredskap, TIB, via växeln.

    Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
  1. Kostnad för patient:Patienten betalar gällande patientavgifter då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English