Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Klamydiainfektion

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten behandling för klamydiainfektionen. För mer information om klamydia och eventuella åtgärder, se smittskyddsblad för läkare.

Om samtidig gonorréinfektion eller syfilisinfektion remitteras patienten till Venereologmottagningen Västmanlands sjukhus Västerås, de sköter i sådana fall även behandling och smittspårning av klamydia.

Vid Lymphogranuloma venereum, LGV, se specifikt avsnitt i smittskyddsblad för läkare. Kontakta Venereologmottagningen Västerås för samråd kring fortsatt handläggning.

2. Information till patienten: Ge patienten information om klamydia, se smittskyddsblad för patient.

Informera om att remiss kommer att skrivas för smittspårning på ungdomsmottagning eller venereologmottagning beroende av ålder, se nedan. Patienter provtagna på ungdomsmottagning, Venereologmottagningen Västerås eller Kvinnokliniken smittspåras på respektive enhet.

3. Förhållningsregler: Ja, se smittskyddsblad för patient. Förhållningsregler ska ges muntligt och skriftligt. Dokumentera givna förhållningsregler i patientens journal.

4. Smittspårning: Västmanland har centraliserad smittspårning av klamydia. Det innebär att personer provtagna på annan enhet än ungdomsmottagning, Venereologmottagningen Västerås eller Kvinnokliniken remitteras för smittspårning;

- Patienter till och med 22 år remitteras till Västmanlands ungdomsmottagningar. Förutom vid samtidig gonorré eller syfilis, remittera då patienten till Venereologmottagningen Västmanlands sjukhus Västerås.

- Patienter som fyllt 23 år remitteras till Venereologmottagningen Västmanlands sjukhus Västerås.

5. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet utförs av smittspårande enhet.

6. Kostnad för patient: Sjukdomen är allmänfarlig varpå mottagningsbesök, provtagning och behandling är kostnadsfria.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English