Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Mässling

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Se smittskyddsblad för läkare.

  Patient med misstänkt mässling ska inte vistas tillsammans med andra personer, utan placeras i eget rum med stängd dörr. För vårdhygieniska rutiner se Mässling – vårdhygieniska rutiner.

  Kontakta infektionsbakjouren via växeln 021-17 30 00 för samråd kring vidare handläggning. Viktigt med snabb provtagning för att verifiera misstänkt smitta samt snabb handläggning för att minska smittspridning.

  För provtagningsanvisningar, se Provtagningsanvisningar Morbillivirus (PCR), Nph.

  Informera smittskyddsläkaren som nås kontorstid via växeln 021-17 30 00. Utanför kontorstid kontaktas tjänsteman i beredskap (TIB) via växeln.

 2. Information till patienten: Ge patienten information om mässling, se Smittskyddsblad för patient.
 3. Förhållningsregler: Nej.  Men patienten är skyldig att vidta åtgärder för att skydda andra mot smitta, se Smittskyddsblad för patient.  
 4. Smittspårning: Viktigt att snabbt identifiera icke-immuna exponerade personer för att erbjuda dem postexpositionsprofylax. Observera att smittspårning kan behöva påbörjas redan vid misstanke om mässling.

Smittspårning inom vården;

 • Behandlande läkare på den vårdenhet där patienten vårdas kartlägger vilka andra vårdenheter patienten med mässling besökt under smittsamhetsperioden.
 • Behandlande läkare informerar enhetschef, verksamhetschef eller bakjour på de andra vårdenheterna där den smittsamma patienten vistats. Om det finns patienter på dessa vårdenheter som exponerats och sedan förflyttats till annan vårdenhet, inhämtar behandlande läkare uppgifter och informerar berörda enhetschefer/motsvarande.
 • Enhetschef/motsvarande på respektive vårdenhet listar alla individer som exponerats på den aktuella vårdenheten. Använd ”Mässling, rutin för inventering av exponerade vid vårdenheten” samt ”Mässling, smittspårningslista för exponerade kontakter” i arbetet med att identifiera exponerade personer samt bedöma immunitet och behov av vidare handläggning. Kom ihåg att inkludera servicepersonal, anhöriga, studenter, tolkar och liknande.
 • Respektive vårdenhet kontaktar exponerade individer för ställningstagande till postexpositionsprofylax.
 • När postexpositionsprofylax är indicerat;

Vaccin;
Om kortare tid än 72 timmar förflutit sedan exposition kan vaccin (M-M-RVAXPRO) ges som postexpositionsprofylax.

De som inte har kvar sitt vaccinationskort och inte kommer ihåg om de har vaccinerats eller har haft sjukdomen kan vaccineras utan föregående immunitetskontroll.

Gravida, immunsupprimerade och barn under 6 månaders ålder ska dock inte erhålla vaccination eftersom mässlingsvaccinet är ett levande försvagat vaccin. I stället ges vid behov immunglobulin.

Immunglobulin;
Ges till exponerade om det förflutit mer än 72 timmar men högst 6 dygn sedan exposition.

Ges till gravida, immunsupprimerade samt barn under 6 månaders ålder upp till 6 dygn efter exposition.

För val av läkemedel, administrering och dosering se Rekommendationer för användning av immunglobuliner.

Om osäker immunitet är det bättre att ge profylax än att avstå.

 • Använd frågeformulär vid vaccinering, se Vaccination mot mässling, röda hund, påssjuka (MPR) – frågeformulär.
 • Alla exponerade individer bör erhålla informationsbrev, se Mässling, brev till person vid misstänkt smitta.

Smittspårning utanför vården;

 • Behandlande läkare ansvarar för att kartlägga och inventera immunitet hos exponerade familjemedlemmar och andra nära kontakter till patienten utanför vården. Använd ”Mässling, rutin för inventering av exponerade vid vårdenheten” samt ”Mässling, smittspårningslista för exponerade kontakter” i arbetet med att identifiera exponerade kontakter.
 • Kontakta exponerade individer för ställningstagande till postexpositionsprofylax
 • När postexpositionsprofylax är indicerat;

Vaccin;
Om kortare tid än 72 timmar förflutit sedan exposition kan vaccin (M-M-RVAXPRO) ges som post-expositionsprofylax.

De som inte har kvar sitt vaccinationskort och inte kommer ihåg om de har vaccinerats eller har haft sjukdomen kan vaccineras utan föregående immunitetskontroll.

Gravida, immunsupprimerade och barn under 6 månaders ålder ska dock inte erhålla vaccination eftersom mässlingsvaccinet är ett levande försvagat vaccin. I stället ges vid behov immunglobulin.

Immunglobulin;
Ges till exponerade om det förflutit mer än 72 timmar men högst 6 dygn sedan exposition.

Ges till gravida, immunsupprimerade samt barn under 6 månaders ålder upp till 6 dygn efter exposition.

För val av läkemedel, administrering och dosering se Rekommendationer för användning av immunglobuliner.

Om osäker immunitet är det bättre att ge profylax än att avstå.

 • Använd frågeformulär vid vaccinering, se Vaccination mot mässling, röda hund, påssjuka (MPR) – frågeformulär.
 • Alla exponerade individer bör erhålla informationsbrev, se Mässling, brev till person vid misstänkt smitta.

Enheten för smittskydd och vårdhygien har en sammanhållande funktion i smittspårningsarbetet inom och utanför vården;

 • Kontorstid; Om fallet inträffar under kontorstid sammankallar smittskyddsläkaren omgående till möte med behandlande läkare samt berörda enhetschefer/ motsvarande för information från behandlande läkare och samråd kring smittspårning.
 • Utanför kontorstid; Om fallet inträffar utanför kontorstid är behandlande läkare den som initialt har den sammanhållande funktionen för smittspårningen. Behandlande läkare är ytterst ansvarig för att informera samtliga verksamheter som berörs. Smittskyddsläkaren sammankallar till möte nästkommande vardag för att följa upp vilka åtgärder som vidtagits samt bistå vid vidare handläggning om befogat.

Om patienten befunnit sig i förskola/skola, på arbete, rest med tåg/ flyg/ båt, varit på konferens eller liknande under smittsam fas;

 • Inhämta uppgifter om namn på förskola/skola/ arbete, reseuppgifter så som datum/tid/bolag/ flightnummer/land/ ort/ hotell.
 • Informera smittskyddsläkaren som nås kontorstid via växeln 021-17 30 00. Utanför kontorstid kontaktas tjänsteman i beredskap (TIB) via växeln. Vidare smittspårning i dessa miljöer sker i samverkan mellan smittskyddsläkaren/ TIB och behandlande läkare.

  Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Förutom obligatoriska uppgifter ange även vilket symtom insjukningsdatumet avser, sannolik smittort, insjuknandeort, eventuella reseuppgifter samt sannolik smittväg.

  Kostnad för patient: Patienten betalar gällande patientavgifter då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English