Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Mpox (tidigare benämning: apkoppor)

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande: Se smittskyddsblad för läkare. Vid misstänkt fall av mpox där patienten inte är allmänpåverkad, kontakta Venereologmottagningen Västmanlands sjukhus Västerås för samråd kring fortsatt handläggning. Vid misstänkt fall av mpox där patienten är  allmänpåverkad och i behov av vård, kontakta infektionsbakjouren för samråd kring fortsatt handläggning. Venereologmottagningen och infektionsbakjouren nås via växeln 021-17 30  00. Vid eventuell ambulanstransport, uppge misstanke om mpox.

För vårdhygieniska riktlinjer, se: Vägledning för vårdhygieniska rutiner i sjukvården gällande mpox.

Postexpositionsprofylax sker på infektionskliniken i den mån det är aktuellt.

Provtagningsrutin: Provtagning av misstänkt fall utförs på utvalda enheter beroende av patientens allmäntillstånd, och efter kontakt med venereologmottagningen alternativt infektionsbakjouren.

Provtagningsindikation:

Symtom förenliga med mpox
• Nytillkomna utslag, blåsor eller sår genitalt, oralt, analt eller på huden (lokalt eller generaliserat). Proktit eller rektala symtom.

Något/några av följande symtom/fynd är vanligt förekommande och stärker indikationen för provtagning: lymfkörtelförstoring, feber 38° eller mer, huvudvärk, sjukdomskänsla, muskelvärk, halsont eller hosta.

hos person

1. som haft sexuell kontakt eller annan nära kontakt* med ett bekräftat eller misstänkt fall inom 21 dagar före insjuknandet. För denna grupp bör provtagning övervägas även vid allmänna symtom som feber, halsont mm utan samtidigt förekommande sår/blåsor/utslag.

eller
2. som haft ny sexuell partner** inom 21 dagar före insjuknandet

eller
3. där andra differentialdiagnoser är uteslutna eller osannolika

*Annan nära kontakt:
Hushållskontakt
• Direkt hudkontakt med utslag, blåsor eller sår
• Långvarig ansiktsnära kontakt utan adekvat skyddsutrustning
• Vård - och omsorgskontakter som utfört provtagning av lesion eller slemhinna utan adekvat skyddsutrustning

**I det aktuella utbrottet har smittspridning hittills främst skett bland män som har sex med män (MSM). Var frikostig med provtagning av MSM och transpersoner. För övriga grupper kan provtagning göras vid stark klinisk misstanke.

2. Information till patienten: Ge patienten information om mpox, se smittskyddsblad för patient.

För transport till provtagande enhet; Rekommendera i första hand transport i egen bil till mottagningen. Patient som inte är allmänpåverkad och har sår/blåsor/utslag som går att täcka kan åka kommunalt till och från mottagning för provtagning, rekommendera att patienten om möjligt använder munskydd. Rekommendera personen att minimera sina nära kontakter och avstå från sexuella kontakter i väntan på provtagning.

3. Förhållningsregler: Ja, se smittskyddsblad för patient. Förhållningsregler ska ges muntligt och skriftligt. Dokumentera givna förhållningsregler i patientens journal.
4. Smittspårning: Utförs av provtagande enhet. Se smittskyddsblad för läkare, ”Smittspårning”.
5. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet utförs av provtagande enhet. Ange uppgifter som efterfrågats i smittspårningen även om de inte är markerade som obligatoriska i anmälan.
6. Kostnad för patient: Sjukdomen är allmänfarlig varpå mottagningsbesök, provtagning, eventuell vård och behandling är kostnadsfria. Beträffande läkemedel är det enbart läkemedel som bedöms minska risken för smittspridning som är kostnadsfria för patienten.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English