Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Förskola

Sidan är under uppbyggnad. Information tillkommer successivt.

Friskare förskola - pilot 2024

Som en del i Antibiotikasmart Sverige kommer smittskyddsenheten i Västmanland tillsammans med 7 förskolor i Sala kommun under 2024 ingå i ett pilotprojekt för en friskare förskola. 

Förskolorna ska genom arbete med olika kriterier lägga grunden för ett systematiskt smittförebyggande kvalitetsarbete. Genom att arbeta med hygien, smitta och infektioner på förskolan är det möjligt att minska risken för smittspridning.

En minskad smittspridning bidrar till att barnen i högre utsträckning kan delta i den pedagogiska verksamheten. En minskad smittspridning bidrar till att personal, barn och anhöriga kan slippa infektioner och onödiga antibiotikabehandlingar. 

Deltagande förskolor i pilotprojektet är;

Turbo förskola

Ekeby förskola

Emmylunds förskola

Ängshagens förskola

Klockarbo förskola

Salbo förskola

Sätrabrunns förskola

Utifrån pilotprojektet kommer smittskyddsenheten i Västmanland successivt att utöka arbetet mot förskolorna i länet. 

 

Smitta i förskolan - vägledning från Folkhälsomyndigheten

Smitta i förskolan – Vägledning till personal och huvudmän i förskolan för att förebygga och hantera smitta — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Smitta i förskolan är uppdelad i 3 delar;

Del 1 - Grundläggande kunskap om infektioner hos barn, smittspridning, vaccinationer och antibiotika. 

Del 2 - Vägledning till personal och rektor i förskoleverksamhet.
Här finns vägledning om när barnet ska vara hemma, omhändertagande av barn som insjuknar på förskolan, sjukdomsutbrott, handhygien, rutiner vid blöjbyten samt för toaletter och pottor, akuthink att använda vid kräkning, hantering av nappar mm.

Del 3 - Vägledning till den som är verksamhetsutövare.
Här finns lagar och föreskrifter som gäller för förskoleverksamheten. Här beskrivs också friskfaktorer på förskolan samt systematiskt arbete för att förebygga smitta.

Vägledningen innehåller även 3 bilagor;

Bilaga 1 - Exempel på hur barnen kan involveras.
Här finns länkar till pedagogiskt material samt exempel på hur andra förskolor arbetat med materialet.

Bilaga 2 - Exempel på samverkan.
Här finns exempel på samverkan mellan region, kommun och förskola från olika regioner.

Bilaga 3 - Sjukdomsinformation om infektionssjukdomar av betydelse för förskolan.
Här finns specifik information om olika sjukdomar beträffande bland annat orsak, vanliga symtom, hur smittan sprids och om den som är smittad ska vara hemma eller inte. Utifrån varje sjukdom finns råd till förskolan om förebyggande arbete och åtgärder. 

 

Smitta i förskolan - stödmaterial

Smitta i förskolan — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

I ovanstående länk finns stödmaterial som kompletterar vägledningen "Smitta i förskolan". Stödmaterialet består av;

  • Affischer för handtvätt och handdesinfektion
  • Information till vårdnadshavare om pågående spridning av smitta, exempelvis magsjuka
  • Information till vårdnadshavare om smitta i förskolan

Mer stödmaterial kommer att publiceras löpande.

 

För barn i förskoleålder - Vaccin funkar (folkhalsomyndigheten.se)

I ovanstående länk finns information om och länkar till filmer, bilder, bok, samtalskort, affischer samt bilder att färglägga.

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English