Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

MRSA (meticillinresistenta gula stafylokocker)

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

1. Medicinskt omhändertagande: Eventuell antibiotikabehandling ges utifrån resistensmönster, diskutera vid behov med infektionsläkare.
Märk journalen för MRSA.
Komplettera med fullständig screeningodling (näsa, svalg och perineum samt eventuella sår) om MRSA har upptäckts i kliniskt prov. Om patienten behandlas med antibiotika bör screening göras tidigast två veckor efter avslutad antibiotikabehandling.

För mer information om MRSA, se smittskyddsblad för läkare.
För vårdhygieniska rutiner, se MRSA, VRE, ESBL och ESBLcarba – vårdhygieniska rutiner.

Remittera patienten till Infektionsmottagningen Västmanlands sjukhus Västerås för vidare omhändertagande. Det gäller alla nyupptäckta fall av MRSA.
Remissen ska innehålla följande information:

• Anamnes inklusive uppgift om eventuell aktuell infektion
• Information om patienten har någon hudsjukdom/PEG/stomi/kronisk infart
• Patientens yrke, särskilt viktigt om patienten arbetar inom  vård/omsorg/förskola/skola/djurhållning
• Information om någon i hushållet arbetar inom något av ovanstående områden
• Information om det finns barn i förskoleålder i hushållet
• Information om patienten har hemtjänst/hemsjukvård/bor på vårdboende
• Information om smittspårning påbörjats
• Uppgift om vilken information patienten fått
• Eventuellt tolkbehov

2. Information till patienten: Ge patienten information om MRSA, se smittskyddsblad för patient.

3. Förhållningsregler: Ja, se smittskyddsblad för patient. Förhållningsregler ska ges muntligt och skriftligt. Dokumentera givna förhållningsregler i patientens journal.

4. Smittspårning: Se Smittskyddsblad för läkare, ”Smittspårning”.

Vid provtagning av hushållskontakter tas prov från näsa, svalg, perineum och eventuella sår. Om patienten upptäcks inom slutenvården kan patienten remitteras till sin vårdcentral för kartläggning av hushållskontakter samt eventuell provtagning av dessa.

Om det blir aktuellt att smittspåra individer utöver hushållskontakter, kontakta smittskyddsläkaren kontorstid via växeln 021-17 30 00 för samråd kring vidare handläggning.

Om patienten upptäcks inom vård och omsorg, kontakta Vårdhygien kontorstid via växeln 021-17 30 00 för samråd kring smittspårning.

5. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Utöver obligatoriska uppgifter, ange även huvudsaklig sysselsättning.

6. Kostnad för patient: Sjukdomen är allmänfarlig varpå mottagningsbesök, provtagning, vård och eventuell behandling är kostnadsfria.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English