Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Hepatit A

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagandeSe smittskyddsblad för läkare. Eventuellt telefonkontakt med infektionsbakjour (till exempel vid allmänpåverkan) via växeln 021-17 30 00. Vid inläggning placeras patienten på enkelrum.
 2. Information till patienten: Ge information om Hepatit A samt hygienråd för att förhindra smittspridning, se smittskyddsblad för patient.
 3. Förhållningsregler: Ja, se smittskyddsblad för patient. Förhållningsregler ska ges muntligt och skriftligt. Dokumentera givna förhållningsregler i patientens journal.
 4. Smittspårning: Se smittskyddsblad för läkare, ”Smittspårning och övriga åtgärder”. Kontakta skyndsamt smittskyddsläkaren kontorstid via växeln 021-17 30 00 för samråd kring utredning och åtgärder.

  Smittsamhet föreligger från 2 veckor före till 1 vecka efter ikterusdebut, i undantagsfall längre. Misstänkt exponerade individer ska snarast identifieras samt bedömas för eventuell provtagning och vaccin/immunglobulinprofylax.

  Vid provtagning av misstänkt exponerade individer, begär akutsvar.

  För eventuell postexpositionsprofylax se smittskyddsbladet för läkare - samråd vid behov med infektionsläkare. Observera att Twinrix (Hepatit A+B kombinationsvaccin) inte ska användas som postexpositionsprofylax efter risktillfälle för Hepatit A-smitta, på grund av lägre innehåll av inaktiverat Hepatit A-virus än monovalent Hepatit A-vaccin.

  Om exponerad person har riskyrke eller går på förskola, samråd vid behov med smittskyddsläkaren kring vidare handläggning.

  Vid misstanke om inhemsk livsmedelsburen/vattenburen smitta kan provtagning av misstänkt smittkälla bli aktuellt. Smittskyddsenheten tar kontakt med Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i berörd kommun.

 5. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange insjukningsdatum vid symtomgivande infektion. Ange uppgifter som efterfrågats i smittspårningen även om de inte är markerade som obligatoriska i anmälan. Ange aktuellt telefonnummer till patienten då smittskyddet kan komma att ta kontakt för vidare smittspårning.
 6. Kostnad för patienten: Sjukdomen är allmänfarlig, varpå mottagningsbesök, provtagning, vård och eventuellt postexpositionsprofylax för Hepatit A är kostnadsfria både för patienten och närkontakter.

  Dos 2 av Hepatit A-vaccinet ges efter 6–12 månader och bekostas av den enskilde.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English