Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Fågelinfluensa (H5N1)

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Se smittskyddsblad för läkare. Kontakta vid behov infektionsbakjouren via växeln 021-17 30 00 för samråd kring vidare handläggning.

  För vårdhygieniska rutiner, se vägledning om vårdhygieniska åtgärder från Folkhälsomyndigheten.

 2. Information till patienten: Ge patienten information om fågelinfluensa, se smittskyddsblad för patient.
 3. Förhållningsregler: Ja, se smittskyddsblad för patient. Förhållningsregler ska ges muntligt och skriftligt. Dokumentera givna förhållningsregler i patientens journal.
 4. Smittspårning: Se smittskyddsblad för läkare, "Smittspårning", "Handläggning av individer som exponerats för influensavirus A(H5N1)" samt "Profylaxbehandling". Se även informationsblad till exponerad.

  Informera Länsveterinären, som nås via Länsstyrelsens växel 010-224 90 00, vid misstänkt eller verifierad fågelinfluensa oavsett subtyp. 

  Om patienten arbetar med fåglar eller däggdjur ska arbetsgivaren informeras.

 5. Anmälan:  Informera skyndsamt smittskyddsläkaren kontorstid via växeln 021-17 30 00 vid misstänkt eller verifierad fågelinfluensa oavsett subtyp. Utanför kontorstid kontaktas tjänsteman i beredskap (TIB) via växeln.

  Vid konstaterad fågelinfluensa av subtypen H5N1 ska klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet göras. Det är enbart denna subtyp som är anmälningspliktig. Förutom obligatoriska uppgifter, ange även sannolik smittort samt eventuella reseuppgifter.
 1. Kostnad för patient: Sjukdomen är allmänfarlig varpå provtagning, vård och behandling är kostnadsfria.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English