Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Tvätt och avfall

Tvätt
Att hantera smutsig tvätt är ett riskmoment för smitta och smittöverföring. Ren tvätt behöver hanteras och förvaras så att renheten behålls fram till användning. Gå igenom tvätthantering checklistan och läs mer om tvätthantering i referenserna i checklistan.

Avfall
Verksamheter inom vård- och omsorg producerar en mängd avfall som behöver tas om hand på rätt sätt, med tanke på både miljö och säkerhet. Vissa typer av avfall kan orsaka smitta, smittspridning eller spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen. Ta reda på vilka typer av avfall ni producerar i er verksamhet och kontrollera att avfallet tas om hand på rätt sätt. Verksamheter inom kommunal vård och omsorg tar reda på vilka rutiner för avfall som finns inom respektive kommun. Ta hjälp av din chef!

Läs mer
Avfall, farligt - Vårdhandboken
Avfallshandbok Region Västmanland

Desinfektion, spol- och diskdesinfektor
De i verksamheten som handhar spol- och diskdesinfektor behöver årligen genomgå webbutbildningen Vårdhygien – spol- och diskdesinfektor för att erhålla ett kompetenskort. Detta är gemensamt för Kommunal vård och omsorg samt Regiondriven vård. Stäm av med chef att alla som handhar spol- och diskdesinfektor har ett giltigt kompetenskort.

Kontrolleras spol- och diskdesinfektorerna regelbundet? Se till att det finns checklistor för daglig kontroll av varje spoldesinfektor (checklista finns att hämta här) och varje diskdesinfektor (checklista finns att hämta här). Följ upp hur resultaten av kontrollerna har sett ut.

Svensk Förening för Vårdhygien har publicerat 8 korta filmer (ca 10 minuter långa) om spol- och diskdesinfektorer. Filmerna ger en god förståelse för renhetsgrader, desinfektionsprocesser och handhavande av spol- och diskdesinfektorer.


Här hittar du mer information om utbildningsfilmerna.

Genomför
Workshop spol- och diskdesinfektor.

Läs mer
Desinfektion - Vårdhandboken

Hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg – kapitel Desinfektion:
Hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg

Medicintekniska produkter med specificerad mikrobiell renhet - Vårdhandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English