Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Introduktion för nya kollegor

Hur introducerar du nya kollegor? Vi listar här de obligatoriska delarna i den vårdhygieniska introduktionen samt några tips på annat material som kan användas som komplement.

  1. Nya medarbetare behöver få kunskap om Vårdhygieniska riktlinjer i Region Västmanland. Riktlinjerna utgår från Socialstyrelsens föreskrift om Basal hygien i Vård och omsorg SOSFS 2015:10. Nya kollegor behöver få kunskap om innehållet i rutinerna och reglerna kring basal hygien och förstå att dessa är bindande regler som alla är skyldiga att följa.
  2. Alla nya medarbetare behöver genomgå utbildningen Vårdhygien - Basala hygienrutiner och klädregler - Regiongemensamt kompetenskort. Utbildningen ska sedan repeteras årligen.

Tips

Smittan syns inte - bryt smittvägar Kort och pedagogisk film om den osynliga smittan.

Socialstyrelsen utbildning Basala hygienrutiner i vård och omsorg Webbutbildning som vänder sig till personal inom hemtjänst, säbo, gruppbostäder samt serviceboenden och syftar till att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa. Webutbildningen tar även upp personlig skyddsutrustning.

Diskussionsunderlag till dig som introducerar nya medarbetare:
Filmerna som ingår i den obligatoriska utbildningen Vårdhygien - Basala hygienrutiner och klädregler går att se som en sammanhållen film (totalt 5 minuter). Se filmen tillsammans med de nya medarbetarna. Diskutera därefter nedanstående frågor. Syftet är att ni ska lyfta konkreta exempel från er arbetsplats.

  • Vid vilka arbetsmoment ska handdesinfektion utföras?
  • När behöver händerna tvättas med tvål och vatten?
  • Vid vilka arbetsmoment används skyddshandskar?
  • Vid vilka arbetsmoment används skyddskläder?
  • Vilka vårdhygieniska krav finns på arbetsdräkten vid patientnära arbete?
  • Hur ofta ska arbetsdräkten bytas?
  • Vilka regler finns kring hår, huvudduk, värmeplagg, handledsskydd, förband, smycken, långa naglar och nagellack?

För chefer

Socialstyrelsens utbildning Förebygga och förhindra smitta - för chefer i vård och omsorg Webbutbildning som vänder sig till chefer inom hemtjänst, sSÄBO, gruppbostäder och serviceboenden. Utbildningen handlar om reglerna för basala hygienrutiner och smittförebyggande åtgärder samt vilket ansvar chefer har när det gäller dessa arbetsområden.

Smittrisker (AFS 2018:4) Chefer bör känna till innehållet i denna lag och vilket ansvar och skyldigheter det innebär gentemot arbetstagaren gällande de smittrisker som kan förekomma i verksamheten.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English