Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Städning

Syftet med städning, framför allt den patient-/brukarnära städningen, är att förhindra smittspridning. För att minska risken för smittspridning är det viktigt att hålla nere mängden bakterier och virus i våra lokaler och på utrustningen som vi använder.

Därför behövs det kunskap om städning, om hur smittämnen sprids, om vilka städrutiner som gäller och, framför allt, om basala hygienrutiner.

Oavsett vem som utför städningen och var den utförs, exempelvis på en vårdavdelning eller vid ett mottagningsbesök, SÄBO eller en korttidsavdelning, så ska patienten/brukaren garanteras en ren vårdmiljö.

Eftersträva alltid fria ytor i verksamheten, det underlättar städningen. Kom ihåg att på ytor som ser rena ut, kan det finnas smittämnen! Var därför noga med att bearbeta ytan ordentligt för att få rent.

Madrasser
Finns det en rutin på din avdelning för hur madrasser ska rengöras mellan patienter? Inkluderar rengöringen att madrassöverdraget tas av och madrassinnehållet granskas? Om madrassöverdraget inte tas av regelbundet så är det dags nu, en gång om året.

Gör så här:

  1. Tvätta av madrassen med vatten på samtliga sidor för att ta bort den ansamling av intorkat rengöringsmedel som kan ha ansamlats.
  2. Torka av madrassens samtliga sidor med ytdesinfektion.
  3. Ta av madrassöverdraget och kontrollera att det är helt.
  4. Kontrollera att madrassinnehållet är rent och utan tecken till kontamination av kroppsvätskor eller annat.
  5. Sätt tillbaka madrassöverdraget

Vårdhygien - Kompletterande hygienrutiner  En kort film (1 minut) om städning i vården. Ingår i Kompletterande hygienrutiner, men kan också visas fristående, exempelvis vid en APT.

Workshop städning
Workshop Städning och regöring av material som delas mellan patienter

Checklista städning Kommunal vård. Hur ser det ut på din arbetsplats? Gå igenom checklistan och åtgärda nej-svaren. Kontakta gärna vårdhygien om ni behöver stöd.

Läs mer här:
Städhandbok inom hälso- och sjukvård
Vårdhandboken: kapitel Städning
Städning i vårdlokaler SIV
Hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg - kapitel städning

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English