Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Personalvård

Under vinterhalvåret blir huden lätt torr och irriterad. Det finns några åtgärder för att förebygga eller motverka detta:

 • Tvätta bara händerna med tvål och vatten när det behövs (det vill säga när händerna känns, eller är, synligt smutsiga samt efter kontakt med patient med diarré och kräkning samt innan kontakt med livsmedel), eftersom tvål och vatten torkar ut händerna.
 • Handdesinfektion har återfuktande medel och torkar inte ut händerna. De behöver smörja in handdesinfektionen ordentligt för att det återfuktande medlet ska spridas och kunna verka. Vissa personer med känslig hud kan uppleva problem med vissa handdesinfektionsmedel, ett tips är att då prova en annan sorts handdesinfektion. Etanolbaserad handdesinfektion är miljövänligare än IPA-baserad handdesinfektion. Om du använder en gel-handdesinfektion så testa en rinnande handdesinfektion.
 • Använd handskar vid hantering av ytdesinfektion eftersom ytdesinfektion torkar ut huden.
 • Smörj gärna händerna med mjukgörande kräm. Beställ och placera ut i personalrum.
 • Undvik överanvändning av undersökningshandskar. Överdriven handskanvändning kan orsaka eksem.

Sår och plåster
Har du ett sår på dina händer som gör att du inte kan utföra en korrekt handdesinfektion ska du inte arbeta patientnära. Behöver du ha ett plåster/förband på såret ska du heller inte arbeta patientnära, även om det är ett vattenavvisande plåster. Du kan inte heller ersätta handdesinfektionen med handskar eftersom du ska desinfektera händerna före och efter användning av handskar. Prata med din chef, det kanske finns andra arbetsuppgifter du kan utföra tills såret har läkt.

Läs mer här:
Vårdhygieniska rutiner i Region Västmanland 

Personalinfektioner
Luftvägsvirus
Personal som insjuknar med symtom på virusorsakad luftvägsinfektion ska stanna hemma från arbetet. Återgång i arbete kan ske när personen är förbättrad och feberfri sedan minst ett dygn. Stäm av med chef vid tveksamhet.

Magsjuka
Vårdpersonal som insjuknar med symtom på vinterkräksjuka ska omedelbart gå hem. Efter 48 timmars symtomfrihet kan vårdpersonal återgå i arbete.

Bärarskap av multiresistenta bakterier
Infektionskliniken ansvarar för uppföljningen vid konstaterat bärarskap av MRSA. Personal med intakt hud får arbeta, dock med undantag för vissa arbetsplatser med särskild risk för smittspridning. Beslut fattas tillsammans med ansvarig läkare på Infektionskliniken och Enheten för Smittskydd och Vårdhygien.

Läs mer här:
MRSA, VRE, ESBL och ESBL carba – Vårdhygieniska rutiner 

Stick- och skärskador
För att minska risken för blodsmitta ska du alltid ha på dig handskar när du hanterar blod, till exempel tar blodprover, sätter PVK och så vidare. Handsken fångar upp mycket av blodet och minskar därför smittrisken. Tänk på att allt blod ska hanteras som om det vore smittsamt. Använd stickskyddande produkter.

Omedelbart när tillbud eller skada uppstår:

 • Skölj omedelbart bort blodet med rikligt med vatten. Desinfektera med alkohol, till exempel handsprit, gärna två gånger och låt torka mellan gångerna.
 • Vid stänk i munnen, ögonen eller på skadad hud, till exempel eksem, skölj med rikliga mängder fysiologiskt koksalt, ögondusch eller kranvatten.

Läs mer här:
Stick- och skärskada samt exponering för blod 
Stick-och skärskador- beställning och svarshantering vid
Provtagning av personal och indexpatient
Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal - översikt - Vårdhandboken

Vaccinering
Vård- och omsorgspersonal eller annan personal med patientnära arbete kan behöva skyddas både för egen del och för att undvika att sprida smitta till patienter. Arbetsgivaren har ansvar att erbjuda de anställda ett adekvat skydd mot smitta. En riskbedömning skall göras och vid behov skall arbetstagarna utan kostnad erbjudas vaccination.

Vårdpersonal bör erbjudas vaccin mot följande sjukdomar:

 • Hepatit B: all personal inom vård och omsorg med yrkesmässig risk för blodexponering
 • Influensa: årligen, inför influensasäsong, vid patientnära arbete inom vård och omsorg
 • Mässling: all personal inom vård och omsorg, även servicepersonal
 • Röda hund: vid patientnära arbete inom vård och omsorg
 • Difteri: vid patientnära arbete inom primärvård, på akutmottagning, infektionsklinik, ÖNH-klinik eller inom intensivvård.
 • Vattkoppor: personal som saknar immunitet och arbetar inom mödrahälsovård, förlossning, neonatalvård, på infektionsklinik eller i verksamheter som vårdar personer med nedsatt immunförsvar.

Läs mer här:
Vaccinationer Regionhälsan
Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English