Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Vårdskadeprevention

Vårdskadeprevention innebär att förebygga undvikbara skador i vården och främja hälsan hos de personer som söker vård och omsorg.

Vårdprevention

Vårdskador kan undvikas genom tidig riskidentifiering av patienter. Vid identifierad risk vidtas åtgärder för att förebygga trycksår, undernäring, fallskador och försämrad munhälsa.

Riskbedömningar ska göras så snart som möjligt på inneliggande patienter dock helst inom 8 timmar för patienter 70 år och äldre. Om risk finns ska förebyggande åtgärder vidtas. Motsvarande förfaringssätt ska också omfatta yngre patienter vid misstanke om risk för trycksår, försämrad munhälsa, undernäring samt fall.

Vuxna öppenvårdspatienter i behov av hembesök eller hemsjukvård omfattas också, samt även övriga vuxna i öppenvården med misstanke om risk för trycksår, försämrad munhälsa, undernäring samt fall. 

Riskbedömningsinstrument

  • Trycksår: Modifierad Nortonskala
  • Munhälsa: Revised Oral Assessment Guide (ROAG)
  • Fall: Downton Fall Risk Index (DFRI).
  • Undernäring: Mini Nutritional Assessment (MNA –SF)

Data från riskbedömningsinstrumenten är en del av den samlade bedömningen av patientens status. En samlad bedömning utifrån en helhetssyn kan påvisa att risk föreligger trots att bedömningsinstrumentet inte påvisat detta. Den kliniska bedömningen ligger sedan till grund för att evidensbaserade åtgärder sätts in, utförs och följs upp.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English