Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Markörbaserad journalgranskning MJG

Markörbaserad journalgranskning, MJG, är en metod för att identifiera och mäta skador i vården.

Sedan flera år används strukturerad journalgranskning för att mäta förekomsten av skador i vården i Sverige.

Den metod som används är markörbaserad journalgranskning som är en svensk anpassning av metoden Global Trigger Tool (GTT), vilken i ett internationellt perspektiv används i ökad omfattning.

Metoden baseras på att vid journalgranskning identifiera journaluppgifter som kan indikera en skada och därefter bedöma om skadan inträffat i vårdenoch om den i så fall var undvikbar, det vill säga en vårdskada. Västmanland har granskat månatligen inom somatisk slutenvård 15 journaler och inom psykiatrisk vård 15 journaler, som samtliga är slumpmässigt utvalda. Region Västmanlands resultat från granskningen av journaler inrapporterades till nationell databas hos Sveriges kommuner och regioner, SKR. 

Resultatet av den övergripande granskningen sammanställs, analyseras och presenteras för regionledningen vid möte i hälso- och sjukvårdsgruppen, där hälso- och sjukvårdsdirektören är ordförande och där förvaltningscheferna från Västmanlands sjukhus och Psykiatriförvaltningen deltar.

Den nationella markörbaserade journalgranskningen avvecklades under 2024. Fortsättningsvis finns möjlighet att genomföra riktade journalgranskningar enligt metod för MJG som underlag för förbättrningsarbeten eller utredning av olika frågeställningar. 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English