Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners
Viktig information från Region Västmanland

Information om Vårdförbundets konflikt

Vårdförbundet har varslat om konflikt efter att förhandlingen om de nya avtalen strandat. 

Lex Maria-anmälningar

Lex Maria kallas den lag som beskriver vårdgivarens skyldighet att anmäla händelser som kunnat medföra eller har medfört en allvarlig skada för patienten till Inspektionen för vård och omsorg , IVO.

​Syftet med lex Maria är att säkerställa att händelsen har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet.                                                                                           
Läs mer om vad som kan leda till en anmälan i dokument 4312-5 Utredning och handläggning av vårdskadeärenden inklusive lex Maria.

Alla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska först rapporteras i Synergi och till verksamhetschef. Verksamhetscehfen i sin tur rapporterar till chefläkare. Om det efter utredning bedöms att händelsen ska anmälas till IVO görs detta av chefläkaren.

Beslut som kommer från IVO ska kommuniceras och diskuteras i relevanta forum så som  ledningsmöten, läkarmöten och arbetsplatsträffar.

När anmälan enligt Lex Maria görs till IVOska alltid en utredning av händelsen bifogas. Denna uredning ligger till grund för de åtgärder som vidtas för att minska risken för att liknande händer igen. Utredningen genomförs av verksamheten, men i denna behöver ibland ingå en mer omfattande händelseanalys.  Chefläkare beslutar i samråd med berörda verksamhetschefer huruvida en händelseanalys behöver göras som del i vårdskadeutredningen.

 

Uppföljning lex Maria

Patientsäkerhetsteamet följer upp regionens lex Maria-ärenden på en övergripande nivå.

Syftet med uppföljningen är att se till att ärendena har hanterats av verksamheterna och huruvida vidtagna åtgärder har påverkat patientsäkerheten. 


Kontakter


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English