Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Centrala patientsäkerhetsteamet

Det centrala patientsäkerhetsteamets övergripande uppdrag är att följa upp och säkra vårdgivarens ansvar för patientsäkerheten. Teamet ansvarar även för att varje år upprätta regionens Patientsäkerhetsberättelse. Utöver detta ingår många olika delar som beskrivs mer i detalj.

Chefläkare

Inom regionen finns funktionen chefläkare, inom områderna nära vård, akutsjukvård och diagnostik. 

Chefläkarna uppfyller den anmälningsskyldighet som regionen har som vårdgivare enligt lex Maria. Chefläkare bedömer vårdskador, stödjer verksamhetschefer i deras arbete med vårdskadeärenden och riskhantering samt utbildar i patientsäkerhet. Chefläkarna genomför patientsäkerhetsdialoger, upprättar instruktioner inom patientsäkerhetsområdet samt bevakar patientsäkerhetsfrågor även från ett nationellt perpspektiv och deltar i chefläkarnätverket och i andra fora.

Chefsjuksköterska

I teamet finns en chefsjuksköterska. Uppdraget är att stödja och följa upp verksamheten. Chefsjuksköterskan bidrar med sin kompetens och erfarenhet i omvårdnadsfrågor relaterat till riskområden bl.a med prevention av trycksår, fall, VRI och suicid. Chefsjuksköterskan ansvarar för handläggning av Säkerhetsnålen samt för de stimulansmedel som det finns möjlighet att söka för lokala utvecklingsprojekt med patientsäkerhetsprofil. Chefsjuksköterskan utbildar i patientsäkerhet, upprättar övergripande instruktioner inom patientsäkerhetsområdet och bevakar frågorna nationellt.

Samordnare

Samordnare i det Centrala patientsäkerhetsteamet arbetar med huvudinriktning mot analysledarfunktionen och chefsjuksköterskefunktionen, med särskilt fokus på verksamhetsnära stöd i förbättringsarbete avseende systematiskt patientsäkerhetsarbete. Samordnare är även redaktör för den årliga Patientsäkerhetsberättelsen.

Analysledare

Analysledare i det Centrala patientsäkerhetsteamet genomför centrala händelse- och riskanalyser, ger metodstöd i vårdskadeutredningar och följer upp handlingsplaner som tas fram i samband med att en händelseanalys gjorts. Analysledarna genomför en årlig uppföljning av lex Maria-ärenden för att se om de åtgärder som angivits ska vidtagas har genomförts samt se om och hur åtgärderna har följts upp. Kompetens för genomförande av markörbaserad journalgranskning finns för de somatiska specialiteterna. 

Systemförvaltare för Synergi

Synergi är Region Västmanlands avvikelsesystem som används bland annat för att rapportera och hantera avvikelser, revisioner och inspektioner. Synergi utgör grunden för ett systematiskt säkerhetsarbete vilket inkluderar patientsäkerhetsarbete. Systemförvaltarna utvecklar systemet, ger användarstöd samt utbildar. De besöker även verksamheterna för att utbilda i Synergi och stödja det lokala arbetet inom patientsäkerhet och övriga sakområden, exempelvis arbetsmiljöområdet.  

Vi som arbetar i teamet

Johan Nordmark, Verksamhetschef, Chefläkare område Nära vård
Isabel Sadzak, Enhetschef
Birgit Johansson, Chefläkare Akutsjukvård, Psykriatri och Diagnostik
Anders Krifors, Chefläkare Akutsjukvård och Diagnostok 
Sandra Hultin Dojorti, Chefsjuksköterska
Eva Karlsson, Samordnare
Linus Stenlund, Systemförvaltare Synergi
Anna Norling, Analysledare
Marianne Halvarsson, Analysledare
Olle Lundberg, AnalysledareGodkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English