Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Risk- och händelseanalys

Risk- och händelseanalys tillämpas i Region Västmanland och är en del i det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

Modernt patientsäkerhetsarbete handlar till stor del om att identifiera och hantera risk för oönskade händelser vilka kan leda till undvikbara skador. Om en oönskad händelse ändå sker kan händelseanalys användas som form för en utredning som syftar till att klarlägga vad som har hänt, varför det hände och ge förslag på åtgärder för att förhindra eller minska risken för att det ska inträffa igen. Läs mer och får stöd under de olika rubrikerna nedan. 

Vårdskadeutredning

Händelser med allvarliga konsekvenser eller potential för allvarliga konsekvenser skall utredas. Beslut om Vårdskadeutredning tas i samråd med verksamhetschef och kan med fördel utföras av det lokala patientsäkerhetsteamet. Vårdskadeutredning genomförs i avvikelsehanteringssystemet Synergi av den egna verksamheten. Stöd från Analysledare i det centrala patientsäkerhetsteamet kan ges.

Händelseanalys

Att göra en händelseanalys innebär att på ett systematiskt sätt identifiera bakomliggande orsaker till en negativ händelse. Analysen syftar till att ge kunskap om hur och varför händelsen inträffat samt ge förslag på åtgärder  för att förhindra att liknande händelser upprepas. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gett ut en handbok om händelseanalys där man beskriver hur man på ett metodiskt sätt  genomför dessa. Länken till handboken finns till höger.

Mer stöd om händelseanalys finns på LÖF:s hemsida.

Central händelseanalys

En central händelseanalys görs ofta i komplexa ärenden och/eller där flera verksamheter är involverade samt när andra sjukvårdshuvudmän är berörda. Om en central händelseanalys ska genomföras bestäms i kontakt mellan chefläkare och verksamhetschef. När detta är bestämt får analysledare i det centrala patientsäkerhetsteamet uppdraget att genomföra utredningen på uppdrag av verksamhetschef som också ansvarar för att informera patient/närstående och berörda medarbetare om en händelseanalys ska göras. När utredningen är färdig överlämnas den vid ett möte med verksamhetscheferna för de involverade verksamheterna. De är sedan dessa som tar beslut om föreslagna åtgärder ska genomföras.

Riskanalys

Centrala patientsäkerhetsteamet kan få uppdrag att genomföra fördjupade riskanalyser ur patientsäkerhetsperspektiv. Metodiken bygger på handbok för Riskanalys, länken till handboken finns till höger..

Mer stöd om riskanalys finns på LÖF:s hemsida.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English