Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Patientnämnden

Patienter, anhöriga och personal som vill rådgöra om eller har synpunkter på vård och omsorg kan vända sig till Patientnämnden som verkar för goda kontakter mellan patient och personer inom hälso- och sjukvården.

Patientnämnden är en fristående, opartisk instans för problemlösning. Vi arbetar för att patientens rättigheter och synpunkter ska tas till vara. Att vända sig till Patientnämnden kostar inget. Patientnämndens verksamhetsområde är den hälso- och sjukvård som bedrivs av regionen, eller genom avtal med regionen, samt den tandvård som bedrivs av regionen och den privattandvård som helt eller delvis finansieras av regionen. Dessutom ingår den hälso- och sjukvård som bedrivs av kommuner, eller enligt avtal med kommuner, och den allmänna omvårdnad enligt Socialtjänstlagen som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård.

Frågor och synpunkter 

Frågor och synpunkter till Patientnämnden kan lämnas via telefon, e-post, brev eller 1177.se Mina Vårdkontakter. Handläggarna ser till att synpunkterna blir omhändertagna och att rätt verksamhet blir involveras. Inkomna synpunkter kan bidra till förbättringar i hälso- och sjukvården och tandvården. Patientnämnden kan delta i möten mellan vården och patienten när patienten efterfrågar ett utomstående stöd.

Patientnämnden är inget övervakande organ men försöker lösa problem genom att förmedla kontakt med vården, diskutera och föreslå lösningar. Patientnämnden har heller inte några disciplinära befogenheter och har inte något mandat att avgöra om sjukvårdspersonalen begått något fel eller inte. Det är i stället en fråga för verksamhetsansvariga.

Stödperson

Patientnämnden har till uppgift att utse stödpersoner till tvångsvårdade patienter inom den psykiatriska vården. Föreskrifter om stödpersoner finns även i smittskyddslagen. Stödpersonsverksamheten är en viktig samhällsfunktion, där personer mot ett arvode regelbundet på sin fritid besöker patienter. En stödperson ska kunna stötta patienten i personliga och sociala frågor under pågående isolering eller tvångsvård men ska inte ersätta vårdpersonal. Stödpersonen har tystnadsplikt. 

Kontakt

Vi besöker gärna verksamheterna för att informera om vår verksamhet och tillsammans diskutera vad vi kan bistå vården med.

Välkommen att kontakta oss, boka en telefontid på telefonnummer 021-17 59 00 eller skicka e-post patientnamnden@regionvastmanland.se

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English