Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Vårdval vårdcentral

Primärvårdsprogram 2022

Leverantör åtar sig att bedriva verksamhet i enlighet med program för primärvården i Västmanland enligt beskrivning i detta kontrakt med bilagor. Leverantören ska ansluta sig till regionens vision och värdegrund och arbeta i enlighet med fastställda strategiska mål och av regionstyrelse och regionfullmäktige fattade beslut.

Observera att ansökan ska göras via upphandlingssystemet, Tendsign. För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls kostnadsfritt genom registrering i Tendsign

Länk till ansökan i TendSign

1. Inbjudan att lämna ansökan

2. Kravspecifikation med ansökan

3. Mall avtal

4. Företags- och kontaktuppgifter

5. Undertecknande av ansökan

Primärvårdsprogram 2022 (dok.nr 59068)

 

Bilagor:

Indikatorförteckning 2022, (dok.nr 58762)

Prislista - precicering av ekonomisk ersättning 2022
(publicerad 2021-06-30, reviderad 2021-11-01)

Allmänna villkor tjänster 2021 04

Uppförandekod

Instruktioner kopplade till primärvårdsprogrammet

Uppdraget ur ett verksamhetsperspektiv

Hälsosamtalsledare - uppdragsbeskrivning, 38650

Vårdgaranti i primärvården, registrering i Cosmic, 45635

Uppdraget ur ett medicinskt perspektiv

Läkarmedverkan i SÄBO och korttidsboenden, 41921

Länsgemensamt vård- och omsorgsprogram för personer med demenssjukdom i Västmanlands län, 58355 

Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention, 59714

Fysioterapi inom LOV primärvård, 35918

Uppdraget ur ett samverkansperspektiv

Patientlagen, valfrihet, remisser och vårdgaranti, 31915

Uppdraget ur ett invånarperspektiv

Akutdokumentet, 9943

Patient med skyddad identitet/skyddade personuppgifter, 4844

Barnmorskemottagning

Mödrahälsovårdsenhetens organisation och uppdrag, 50234

Uppdragsbeskrivning för barnmorskemottagningar i primärvården, 50209

Grundläggande kompetens för tjänstgöring som barnmorska på barnmorskemottagning (Mödrahälsovård), 46745

Samverkan mellan vårdcentraler avseende barnmorskemottagning, 34238

Meddelande från BMM till BVC, 42171

Barnhälsovård

Nödvändig kompetens som BHV-sjuksöterska inom barnhälsovården, 34786

IT och E-hälsa

Patientjournal - omhändertagande vid vårdcentrals upphörande, 37388

 

 

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English