Chef och ledarskap

Vår styrka ligger i våra medarbetare. Därför är det viktigt för oss att identifiera, utveckla och skapa möjligheter för dem som vill växa i sitt ledarskap.

Regionen behöver ansvarstagande ledare som omfamnar nya arbetssätt och idéer. På så sätt fortsätter vi utveckla våra gemensamma kunskaper, processer och värderingar Vi erbjuder flera olika utbildningar inom ledarskap, beroende på vilken roll och erfarenhet du har. Här kan du läsa om några av dem. 

Morgondagens chef

Är du nyfiken på att arbeta som chef/ledare? Morgondagens chef är en återkommande del av Region Västmanlands chefsförsörjningsprocess och vänder sig till medarbetare med vilja och potential att söka anställning som chef.

Rekrytering till Morgondagens chef sker vartannat år, nästa omgång sker 2024.

​​​​​​​​​​​​​​Om morgondagens chef

Syftet är att identifiera, utveckla och förbereda dig som medarbetare för ett framtida chefsuppdrag. Utbildningen utgår från Region Västmanlands chefsprofil och UL - Utvecklande ledarskap.  Vårt mål är att ge kunskap och en tydlig bild av vilka utmaningar ett chefsåtagande i regionen som politiskt styrd organisation innebär samt ge insikt kring dina egna förutsättningarna och vilja att leda utifrån Region Västmanlands chefsprofil (stolt, modig, närvarande, relationsskapande, utvecklingsorienterad och resultatinriktad) kopplat till chefskriterierna (chefskompetenserna, social kompetens och stresshanteringsförmåga). 

​Ansökan

Annonslänk publiceras under länkar när ansökningstiden öppnar. Glöm inte att din chef måste ha skrivit ett rekommendationsbrev innan du kan söka. 

Chef eller ledare?

Det är kanske inte alltid helt enkelt att se skillnaden. Som chef leder du på ett eller annat sätt, men som ledare är du inte alltid chef. För oss i Region Västmanland är chefsuppdraget en egen yrkesroll. Det är den formella överenskommelsen mellan dig och oss som arbetsgivare. Som chef företräder du regionen både intern och externt och ansvarar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Ledarskapet å andra sidan är den viktigaste kompetensen för att du ska bli framgångsrik som chef. Det är något du kan tränas i. Från grundläggande ledarskap till strategiskt ledarskap. Vårt chefsutvecklingsprogram är indelat i olika moduler och anpassas efter var du befinner dig i ditt ledarskap. 

För dig som är nyfiken på chefsskapet

Utbildningen Nyfiken på ledarskap innefattar en dag där du får en kortare inblick i hur det är att vara chef inom Region Västmanland. Du kommer efter dagen ha en övergripande bild av hur regionen ser på Chef och Ledarskap och i vilken kontext cheferna verkar. För dig som har intresse och ambition att utvecklas mot en framtida chefsroll finns programmet Morgondagens chef. Syftet med programmet är att ge kunskap och en tydlig bild av vilka utmaningar ett chefsåtagande i Region Västmanland innebär, insikt kring dina egna förutsättningar och en vilja att leda.

För dig som leder utan att vara chef

För dig som har en ledande arbetsroll utan att vara chef, till exempel bitr enhetschef, sektionsledare, verksamhetsutvecklare eller projektledare finns till exempel möjlighet att utvecklas genom Grundläggande ledarskap, GL.  Det är en ledarutbildning som handlar om att du ska förstå dig själv och andra genom din ledarroll. Här får du insikter för att kunna bidra till arbetsgruppen eller teamets framgång, med tydligt fokus på vad som motiverar andra och hur du kan förstå och kommunicera med andra.

För dig som chef

Vi har ett chefsutvecklingsprogram i tre steg. Programmet riktar sig till chefer under olika faser i ledarskapet, utifrån erfarenhet. Chefsprogram 1 innehåller obligatorisk kunskap och vänder sig till nya chefer och har ett tydligt fokus på rollen som arbetsgivarföreträdare som stödjer chefsuppdraget hos oss i Region Västmanland. Programmet är skräddarsytt och innehåller till exempel kommunikation, ekonomi, arbetsmiljö och arbetsrätt. Som ny chef erbjuds du även att delta i handledningsgrupp och under samtalsledning ges du möjlighet att utbyta, tankar och idéer med kollegor som också är nya i sin roll som chef.

När du är en mer erfaren eller senior chef finns chefsprogrammet 2 och 3 som ytterligare utforskar det personliga ledarskapet genom bland annat utbildningarna Utvecklande ledarskap och Indirekt ledarskap.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English