Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Innovation

Innovation är avgörande för att möta dagens och framtidens behov och utmaningar. Region Västmanland arbetar för att främja innovation i såväl den egna organisationen som i länet.

Vi stöttar och driver på utveckling av service, produkter, tjänster och processer
i nära samverkan med regionens förvaltningar och omgivande innovationsaktörer - näringsliv och akademi.

Vi bedriver forsknings- och innovationsarbete tillsammans med andra parter, såväl inom länet som nationellt och internationellt. Vi har ett brett kontaktnät inom innovationssystemet, lokalt, nationellt och internationellt. Tillsammans bidrar vi till utveckling av både Region Västmanlands verksamheter och näringslivet.

Innovationer och upptäckter har stor betydelse för att öka hälsa,
livskvalitet och välmående. Därför satsar regionen på forskning och innovation.

Om CIFU Innovation

CIFU Innovation ingår som en del av Centrum för innovation, forskning och utbildning. Vårt uppdrag är att vara ett kunskaps- och samverkanscentrum för att utveckla regionen genom innovation, forskning och utbildning​. 

CIFU Innovation arbetar utifrån tre grundläggande områden;

  • strategiska innovationsprojekt
  • verksamhetsnära innovationsstöd
  • innovationsstöd till idébärare

Arbetet med strategiska innovationsprojekt innebär att vi på CIFU Innovation arbetar mer långsiktigt och utforskande. Strategiska projekt genomförs ofta i samverkan med olika aktörer inom innovationssystemet, såsom akademi och näringsliv, och finansieras delvis av externa anslag från exempelvis VINNOVA och europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.

CIFU Innovation erbjuder också innovationsstöd till regionens verksamheter, där stödet till exempel kan bestå av behovsanalys, omvärldsanalys, kontakter med företag och andra innovationsstödjande aktörer, och hjälp med att hitta nya, innovativa lösningar. CIFU Innovation kan också bidra med processtöd i transformationen av verksamheter, där behov av helhetssyn och tillgång till innovativa lösningar är efterfrågat.

Vi stöttar och driver på utveckling av produkter, tjänster och processer i samverkan med regionens förvaltningar och omgivande innovationsaktörer - näringsliv och akademi.​ Vi bedriver forsknings- och innovationsarbete tillsammans med andra parter, såväl inom länet som nationellt och internationellt. Vi har ett brett kontaktnät inom innovationssystemet, lokalt, nationellt och internationellt. ​Tillsammans bidrar vi till utveckling av både Region Västmanlands verksamheter och näringslivet.​

Kontakta oss gärna:
innovation@regionvastmanland.se

Har du en idé?

En ny idé eller uppfinning utgår alltid från ett upplevt problem och behovet av en ny produkt, tjänst eller ett nytt arbetssätt. Det kan röra sig om idéer som underlättar för vårdpersonalen i deras dagliga arbete eller produkter som bidrar till en bättre vård för patienterna.

Om du har en idé som rör hälso- och sjukvård eller tandvård kan vi på Centrum för innovation, forskning och utbildning hjälpa dig att komma vidare och utveckla din idé. Vår testmiljö är öppen för alla, inte bara anställda i Region Västmanland.

Oavsett hur långt du har kommit i din utvecklingsresa är du välkommen att kontakta oss. Vi har möjlighet att slussa dig vidare inom processen genom hjälp av kunniga medarbetare och stödaktörer i hela länet. Du driver din idé och vi bidrar med tid, kontakter och verktyg.

Vi värdesätter din kompetens och erfarenhet

För att utvärdera idéer och behov är det viktigt att tidigt involvera potentiella framtida användare inom Region Västmanland.

Kanske är det just du, eller din verksamhets kompetens och erfarenhet, som behövs för att resonera kring behov och lösningens styrkor och svagheter. Kontakt med dig och din verksamhet kan vara avgörande för att nya innovationer skall passa dina och din verksamhets behov.

Vi på CIFU Innovation kontaktar dig och din verksamhet och frågar om ni vill delta i tester och utvärderingar av nya lösningar. Det kan t ex handla om att testa en prototyp eller att prova ett nytt arbetssätt.

Våra testmiljöer

Våra testmiljöer är till för alla som har en idé inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Såväl anställda inom regionen samt andra idébärare omfattas. 

Vi hjälper idébärare med att utforma och utföra testuppdrag som bygger på deras idé. Vi hjälper bland annat till med behovsanalyser, att skräddarsy fokusgrupper med relevanta experter, samt att tillhandahålla mötesforum för diskussion. På detta sätt får idébäraren synpunkter på sin idé och hjälp med att utvärdera den.

Vi hjälper även till med att rigga användartester och utvärderingar av produkter. Region Västmanlands breda verksamhet skapar goda möjligheter att testa idéer i verkliga miljöer och i relevanta användningsområden. Uppdrag utförs utifrån verksamheternas förutsättningar. Större testmiljöuppdrag utförs till självkostnadspris. 

Vi kan även stötta vid behov av verifieringar i form av kliniska prövningar eller forskningsstudier. Vi samarbetar kontinuerligt med CIFU Forskning, Forskningsmottagningen och Mälardalens universitet. Vi har även ett brett nätverk som innefattar andra relevanta innovationsaktörer i länet. 

Vi har också kompetens inom bland annat inköpsrutiner och innovationsupphandling och kan vara behjälpliga med att information kring dessa områden. 

Pågående projekt

Innovationsnätverk välfärd och hälsa 2.0

Med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och regionala kompensatoriska medel (1:1-medel) driver Centrum för innovation, forskning och utbildning ett projekt som syftar till att bidra till mer effektiv och ändamålsenlig utveckling av produkter, processer och service för hållbar transformation inom Life Science, Välfärd och e-hälsa. Projektet drivs i samarbete med Mälardalens universitet, RISE Research Institutes of Sweden och Create Business Incubator. Projektet pågår under tre år mellan februari 2024 och januari 2027.

Genom projektet hoppas vi kunna öka samarbetet mellan hälso- och sjukvård, kommunal omsorg, universitet, företag och civilsamhället för att på så vis bidra till att skapa och utveckla användbara produkter och tjänster för hållbar omställning av hälso-, sjukvård och omsorg.

Innovationsnätverk Välfärd och Hälsa 2.0 - Region Västmanland

Kontakt
Innovationsnätverk välfärd och hälsa 2.0
Kristina Östman, projektledare
kristina.ostman@regionvastmanland.se

Informationsdriven vård

Vinnova startade november 2019 projektet Informationsdriven vård och Region Västmanland anslöt som projektpart april 2023. Projektet pågår till slutet av 2024.  Projektet drivs i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, förvaltningen för digitaliseringsstöd, regionkontoret och regionala utvecklingsförvaltningen och leds av projektledare från Centrum för innovation, forskning och utbildning.  

Projektet fungerar som en katalysator för att adressera behovet av, möjligheterna med och potentialen i att bättre använda och utveckla den omfattande datamängd som regionen hanterar för avancerad analys, inklusive AI, för bättre beslut inom hälso- och sjukvård.

Läs vidare nedan:

Kontakt
Informationsdriven vård
Lina Lorenzson, projektledare
lina.lorenzson@regionvastmanland.se

Inspelningar - AI seminarium 29 september 2023

Nedan kan du ta del av föreläsningarna som hölls på seminariet Artificiell Intelligens (AI) i Hälso- och sjukvård den 29 september 2023.

Välkomna & kort inledning (Maria Lindén & Maria Ehn).
Inspelning (längd 11:37) tillgänglig via https://play.mdu.se/media/t/0_dpyc26mg


Möjligheter och utmaningar med AI-tillämpningar inom Hälso- och sjukvård (Tomas Borgegård).
Inspelning (längd 25:23) tillgänglig via https://play.mdu.se/media/t/0_qwv99mue


Overview of AI and AI-related research at MDU (Shahina Begum)
Inspelning (längd 31:00) tillgänglig via https://play.mdu.se/media/t/0_yg3figdg#


AI-applikationer inom bröstpatologi (Helena Olofsson)
Inspelning (längd 15:25) tillgänglig via https://play.mdu.se/media/t/0_bg7cpf08


Detektion av lymfkörtelmetastaser med hjälp av maskininlärning (Csaba Kindler)
Inspelning (längd 17:59) tillgänglig via https://play.mdu.se/media/t/0_1zoj999k


Kontakt

Tomas Borgegård

Enhetschef Innovation
021-17 38 99

Mattias Derneborg

Innovationskoordinator
021-17 50 77

Kristina Östman

Innovationskoordinator
021-17 40 50

Lina Lorenzson

Innovationskoordinator
021-17 51 30

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English