Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Sjukhusbiblioteket

På Sjukhusbiblioteket hittar du böcker, databaser och e-tidskrifter inom främst medicin och omvårdnad samt andra ämnen med anknytning till hälso- och sjukvård. Dessutom har vi ett allmänt bokbestånd med skön- och facklitteratur för både vuxna och barn.

Här kan du söka, reservera och låna böcker.

 

Om biblioteket

Sjukhusbiblioteket på Västmanlands sjukhus i Västerås erbjuder en mängd resurser för personal inom hälso- och sjukvård, anställda hos privata vårdgivare med regionavtal, patienter och närstående samt studenter och övriga besökare.

Sjukhusbiblioteket är ett medicinskt bibliotek med facklitteratur, e-tidskrifter inom medicin och omvårdnad, samt olika databaser för att söka efter litteratur och vetenskapliga artiklar.

Här finns också ett allmänt bokbestånd med skön-, fack- och barnlitteratur samt ljudböcker, tidskrifter och tidningar. På biblioteket finns gratis wi-fi.

Se till att dina inloggningsuppgifter till vår katalog stämmer så att du kan låna själv när du besöker oss. När du registrerar dig hos oss godkänner du att vi lagrar personuppgifterna i bibliotekssystemet Koha i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation).

Här hittar du katalogen!

Har du inte lånat tidigare, eller glömt bort din pinkod? ​Kontakta oss så hjälper vi dig!​​

Fjärrlån

Fjärrlåneservice, inlån av böcker och artikelkopior från andra bibliotek, är en tjänst för personal inom Region Västmanland och anställda hos privata vårdgivare med regionavtal och gäller enbart material som rör arbete eller studier. Fjärrlånat material ska användas av den som beställer, och får inte lämnas vidare till någon annan.

Litteratur för stimulans och avkoppling till personal och patienter lånas endast in från Västerås stadsbibliotek.

Ring så kommer vi!

Patienter som inte har möjlighet att hälsa på hos oss kan beställa böcker till avdelningen. Inneliggande patienter erbjuds även lån av CD-spelare, hörlurar samt Daisy-spelare. Ring 021-173440 så hjälper vi dig! 

Patientinformation

Biblioteket har tillgång till databaser och litteratur med information om olika sjukdomar och tillstånd. Vid behov hjälper personalen dig att hitta rätt!

Läs mer om biblioteket här!

Läs om våra låneregler här!

Länkar

Information för patienter och invånare på 1177.se.

​​​​Återlämningsskåp finns utanför biblioteket, vid ingång 1 punkt G, vid "kirurgtorget" samt vid ingångarna 2, 31 och 29. Det går även bra att skicka tillbaka böcker med internposten. 

Öppettider och kontakt

Biblioteket är öppet under nedanstående bemanningstider. 

Tider då biblioteket är bemannat :

Måndag - tisdag     09.00 - 16.00
Onsdag     10.00 - 16.00
Torsdag - fredag     09.00 - 16.00

Informationsdisken är bemannad mellan klockan 10.00 - 15.00

Dag före afton och dag före röd dag stänger biblioteket klockan 15.00.

Under perioden 15 juli - 28 juli, vecka 29 - 30, är biblioteket stängt.

OBS! Ingen återlämning av böcker kan ske i våra återlämningsskåp under denna period!

Personal inom Region Västmanland har möjlighet att komma in på biblioteket via sitt SITHS-/passerkort dygnet runt.

Kontakt

Sjukhusbiblioteket

Telefon: 021-17 34 40

E-post: sjukhusbiblioteket@regionvastmanland.se

Henri Aromaa, enhetschef

Telefon: 021-17 46 58

E-post: henri.aromaa@regionvastmanland.se

Databaser/e-tidskrifter/e-böcker

​​​Regionens digitala bibliotek

Anställda inom Region Västmanland och anställda hos privata vårdgivare med regionavtal har tillgång till ett antal databaser för att söka vetenskaplig information inom framför allt områdena medicin, omvårdnad, psykiatri, fysioterapi och arbetsterapi. 

I bibliotekets databaser kan du bl. a. söka vetenskapliga artiklar, läsa e-böcker och hitta evidensbaserade behandlingsmetoder i kliniska beslutsstöd.

Via bibliotekssamarbetet Eira har vårdpersonal i alla regioner tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort antal e-tidskrifter och e-böcker. Eira ger förutsättningar för en kunskaps- och evidensbaserad vård och bidrar till högre patientsäkerhet.

EiRA - Information, innehåll, licensavtal

Anställda inom Region Västmanland och anställda hos privata vårdgivare med regionavtal har åtkomst till databaserna, e-tidskrifterna och de medicinska e-böckerna inom regionens nätverk.  

Fjärråtkomst

Om du är utanför regionens nätverk och klickar på vissa av nedanstående länkar så kommer du att bli ombedd att logga in. Detta gäller våra licensierade databaser och e-tidskrifter. De uppgifter som du ska uppge då är ditt HSA-ID samt det lösenord som är knutet till detta. Om dessa uppgifter uppges korrekt ska du kunna använda den digitala tjänsten oavsett var du befinner dig.
 
​Är du enbart intresserad av fjärråtkomst till ClinicalKey eller UpToDate skapar du egna personliga konton för respektive databas och aktiverar access. OBS! Kontot måste skapas när du är inloggad på regionens nätverk​.

Databaser

 • 1177 för vårdpersonal
  NYTT!
  1177 för vårdpersonal innehåller nationella kunskapsstöd och information som riktar sig till vårdpersonal. Webbplatsen är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Nationellt kliniskt kunskapsstöd, regionernas gemensamma kunskapsstöd för nationella rekommendationer anpassade för användning i patientmötetet i primärvården och specialistvården, ingår nu i 1177 för vårdpersonal. Sidan innehåller även vårdförlopp och nationella och regionala vårdprogram och riktlinjer. Sidan är under utveckling.
 • AMED
  AMED innehåller referenser inom ämnena fysioterapi, arbetsterapi, rehabilitering, palliativ vård och alternativa behandlingsmetoder ur ett vetenskapligt perspektiv. 

 • CINAHL Plus
  CINAHL innehåller referenser inom ämnena omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, alternativmedicin och närliggande ämnen.

 • ClinicalKey
  ClinicalKey innehåller e-tidskrifter och e-böcker med klinisk inriktning. ClinicalKey innehåller även bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider, patientinformation och evidenssammanfattningar.
  Åtkomst utanför regionens nätverk får du genom att registrera ett personligt konto på ClinicalKey. OBS! Kontot måste skapas när du är inloggad på regionens nätverk.

 • Cochrane Library
  Cochrane Library är en samling databaser inom evidensbaserad medicin. CL innehåller bl. a. ett stort antal kontinuerligt uppdaterade forskningsöversikter i fulltext om effekter och biverkningar av behandlingar eller förebyggande åtgärder. 
  Sjukhusbibliotekets har ingen prenumeration på Cochrane Library 2024 men visst material finns fritt tillgängligt i fulltext. Personal kan vända sig till Sjukhusbiblioteket för beställning av artiklar.

 • Övningsfrågor till Cochrane Library
  Öva dina färdigheter i informationssökning i Cochrane Library.

 • DiVA portal
  Gemensam söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid lärosäten och forskningsinstitutioner i Sverige.

 • ERIC
  ERIC innehåller referenser till ämnen inom utbildning, pedagogik och lärande.

 • Google Scholar
  Googles tjänst för sökning efter vetenskapliga publikationer och tidskrifter. Tjänsten är även en citeringsdatabas som visar vilka artiklar och böcker som hänvisar till varandra och hur många sådana hänvisningar varje verk har.

 • MedicinesComplete
  Referensverk med evidensbaserad information om läkemedel, interaktioner, gifter och naturläkemedel.
  Åtkomst endast via personlig inloggning för medarbetare inom Enheten för sjukvårdsfarmaci.

 • MEDLINE  (via EBSCO)
  Medline är NLMs (National Library of Medicine) mest betydande bibliografiska databas. Den utgör huvuddelen av den biomedicinska referensdatabasen PubMed.

 • MEDLINE (via OVID)

 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd - se 1177 för vårdpersonal
  Nationellt kliniskt kunskapsstöd ingår i 1177 för vårdpersonal.
    
 • OTseeker
  OT Seeker innehåller systematiska översikter och kontrollerade studier inom arbetsterapi.

 • PEDro
  PEDro innehåller randomiserade studier, systematiska översikter och kliniska riktilinjer inom ämnet fysioterapi.

 • PsycINFO
  PsycINFO innhåller referenser och sammanfattningar av tidskriftsartiklar, böcker, avhandlingar, rapporter mm inom ämnesområdet psykologi och psykologiska aspekter inom medicin, psykiatri och vård.

 • PubMed
  PubMed är den största medicinska databasen och innehåller referenser till tidskriftsartiklar inom medicin, biomedicin, omvårdnad och odontologi med mera.

 • Övningsfrågor till PubMed 
  Öva dina färdigheter i informationssökning i PubMed.

 • SBU
  På SBU:s (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering) hemsidor hittar du medicinsk information med hög evidens, t.ex. systematiska litteraturgenomgångar.

 • SIS Abonnemang
  Här hittar du standarder från Svenska Institutet för Standarder inom Hälso- och sjukvård, ledningssystem och hälso- och sjukvårdsinformatik.

 • Svensk MeSH
  Förkortningen MeSH står för Medical Subject Headings, och är en ämnesordlista producerad av National Library of Medicine. Svensk MeSH är en översättning till svenska av MeSH-termer som används för indexering av artiklar i Medline/PubMed.

 • Svensk MeSH: termer för upplevelser och bemötande
  Här finns MeSH-termer som du kan använda som utgångspunkt när du vill hitta sökord som handlar om känslor, upplevelser och bemötande.

 • UpToDate
  UpToDate är ett kliniskt beslutsstöd med de senaste vetenskapliga underlagen inom diagnostik, behandling, prevention och prognos.
  Åtkomst utanför regionens nätverk får du genom att registrera ett personligt konto på UTD. OBS! Kontot måste skapas när du är inloggad på regionens nätverk.

 • UpToDate Lexidrug
  I UpToDate Lexidrug finner du internationell evidensbaserad läkemedelsinformation.

E-tidskrifter  

  • E-tidskrifter i fulltext - Publication Finder
   Publication Finder är en förteckning med länkar till e-tidskrifter i fulltext och tryckta tidskrifter med åtkomst via Sjukhusbiblioteket, Region Västmanland.

  • Eira CorePlus 2024
   Eira CorePlus 2024 innehåller länkar till e-tidskrifter i fulltext via Eira. Sök på Region Västmanlands bestånd och välj t. ex. ämne eller tidskriftstitel.

Artikelbeställningar

Biblioteket beställer artiklar i fulltext till anställda inom Region Västmanland och privata vårdgivare med regionavtal.

Vill du beställa en tidskriftsartikel? Fyll i formuläret i nedanstående länk.
Beställ en tidskriftsartikel

E-böcker

 • ClinicalKey
  ClinicalKey innehåller bl. a. ett stort antal e-böcker med klinisk inriktning.

 • FASS Vårdpersonal
  FASS Vårdpersonal innehåller information om läkemedel för vårdpersonal.

 • Fast Facts - the medical handbook series (Karger)

 • Författningshandbok online
  Författningshandboken är ett standardverk som innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

 • ICD-11  
  ICD-11 är den senaste versionen av WHO:s digitala internationella klassifikationssystem av sjukdomar.

 • Rikshandboken Barnhälsovård
  Rikshandboken i barnhälsovård är ett nationellt metod- och kunskapsstöd för professionen. Syftet med den nationella handboken är att ge förutsättningar för en jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet i hela Sverige.

 • Vårdhandboken
  Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här finns kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och anvisningar inom vård och omsorg. Vårdhandboken bygger på Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SOL)
   

Covid-19-länkar

Som hälso- och sjukvårdspersonal har du tillgång till ett antal tidskrifter och söktjänster genom EiRA och de svenska sjukhusbiblioteken. Förutom prenumerationsbaserade e-resurser har många förlag även information om covid-19 fritt tillgängligt tillsvidare. Vissa e-resurser är endast tillgängliga inom regionerna. EiRA har samlat en stor mängd länkar till bland annat kunskapsstöd, forskningsartiklar och söktjänster.

EiRA: Covid-19 – åtkomst till vetenskaplig information

Kunskapsstöd

 Myndigheter

Övriga länkar

Sökuppdrag/HTA

Sökuppdrag

Vi erbjuder tjänsten sökuppdrag till personal inom Region Västmanland och anställda hos privata vårdgivare med regionavtal.

Anmäl sökuppdrag till oss när du:

 •     snabbt behöver få aktuell kunskap inom ditt yrkesområde.
 •     ska uppdatera vårdprogram.
 •     vill få hjälp att söka bakgrundsmaterial.
 •     vill hitta fördjupad information till patienter.

Observera att vi behöver minst 14 dagar på oss för att genomföra sökningar på grund av begränsade resurser.

Här anmäler du ditt sökuppdrag!

HTA - Health Technology Assessment

HTA innebär utvärdering av metoder och tekniker inom hälso- och sjukvård. I HTA-projekt söker, värderar och sammanställer man forskning systematiskt. Resultatet blir en sammanställning av det aktuella kunskapsläget och publiceras i en rapport.

​​​​​​​​​​​Sjukhusbiblioteket i Västerås är med i HTA-nätverket för medicinska bibliotek i Sjukvårdsregion Mellansverige. I nätverket ingår kontaktpersoner från de medicinska biblioteken inom sjukvårdsregionen. Genom detta samarbete har vi möjlighet att fortsätta utvecklingen av arbetet inom HTA för Region Västmanland. HTA-arbetet inom Sjukvårdsregion Mellansverige leds av ett sjukvårdsregionalt HTA-råd. Region Västmanlands representant i HTA-rådet är Karl-Johan Lindner.

Sjukvårdsregion Mellansverige - HTA

Arbetsgång vid HTA-projekt

Ett HTA-projekt utförs enligt en strikt arbetsmetodik med PICO, omfattande litteratursökning och kvalitetsgranskning. Ett HTA-projekt kan göras både vid eventuellt införande av nya metoder och vid utvärdering och eventuell avveckling av tidigare etablerade metoder. När en fråga har nominerats behandlas den av Rådet för kunskapsstyrning som beslutar om ärendet ska utredas vidare via Sjukhusbiblioteket och CAMTÖ.

HTA-enheten CAMTÖ
CAMTÖ - Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro. Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinsk metodik - Region Örebro län

Systematiska översikter (Systematic review)

Urval och kvalitetsgranskning baseras på originalstudier. HTA-projektet tar åtminstone 6-12 månader att färdigställa.

Snabböversikter (Rapid review)

Urval och sammanställning baseras på publicerade systematiska översikter. Målsättningen är att kunna ge  ett första besked inom 3 månader.

Ordnat införande 

Region Västmanland ingår i ett nationellt nätverk för ordnat införande av medicinsk teknik och hjälpmedel samt läkemedel. Vid införande av läkemedel finns redan en tydlig strukturerad process som omfattar forskning, kostnadseffektivitet och patientnytta. 

Kontaktperson för medicinsk teknik och hjälpmedel är Henrik Mansfeld.

Kontaktperson för läkemedel är Inge Eriksson.

Formulär för förslag till HTA-projekt


Vanliga frågor och svar om HTA

Vad är HTA? 

HTA står för Health Technology Assessment och är den metod som används inom hälso- och sjukvård när man systematiskt vill utvärdera det vetenskapliga underlaget för olika metoder och teknikers effekter, risker och kostnader. Det innebär att​ all relevant vetenskaplig information söks fram i en specifik fråga och informationen värderas sedan utifrån studiekvalité. Resultatet blir en sammanställning av det aktuella kunskapsläget. 

Hur hittar jag redan gjorda HTA-sammanställningar?

Ett sätt att  hitta svenska HTA-sammanställningar är att gå in på SBU eller andra svenska HTA-organisationers webbsidor. Där kan du söka fram aktuella sammanställningar. 

Vilken hjälp kan jag få om jag vill arbeta med en HTA-fråga?

Kontakta Karl Johan Lindner eller Sjukhusbiblioteket i Västerås för att få veta mer om vilken hjälp du kan få för att komma igång med HTA.

Hur gör jag om jag har en fråga som jag tror vore bra att utvärdera med HTA?

Du fyller i formuläret så utförligt du kan och sjukhusbiblioteket gör en försökning på ämnet och du får en sammanställning av sökresultatet av informationssökningen.

Vad är PICO? 

PICO är ett sätt att ställa upp en sökfråga. Ett välformulerat PICO är viktigt för hur man avgör om artiklar ska tas med eller uteslutas när man gör informationssökningen. Du gör uppställningen så här:

P – Patientgrupp, vem eller vilka gäller behandlingen?

Exempel: Inneliggande patienter som fått infektion under sjukhusvistelse.

I – Intervention, vad är det du vill undersöka?

Exempel: Handtvätt hos personal.

C – Comparison (jämförelse), det du vill jämföra interventionen med, ofta standardbehandling.

Exempel: Ingen handtvätt, alternativ tvätt, ansiktsmask.

O – Outcome (effektmått), vad vill du uppnå?

Exempel: Minskad infektionsrisk.

Vi hjälper gärna till att ställa upp din sökfråga enligt PICO

Bibliotekstjänster

Sjukhusbiblioteket erbjuder nedanstående tjänster till kliniker, avdelningar och anställda inom Region Västmanland.

Bokinköp

Beställning av böcker till klinikbibliotek/avdelningar/enheter gör du med hjälp av formuläret i nedanstående länk. Sjukhusbiblioteket handlägger inköpet och registrerar böckerna i bibliotekskatalogen innan de skickas till respektive klinik/avdelning.

Beställ böcker till klinik/avdelning

Boka en bibliotekarie

Vill du få hjälp med informationssökning, referenshantering, publicering eller något annat? Då kan du boka en timme med någon av oss på biblioteket. Du kan exempelvis få hjälp med hur du skriver referenser och söker artiklar. Handledningen sker på plats i biblioteket, via Teams eller på din arbetsplats.

Boka en bibliotekarie

Klinisk bibliotekarie

En klinisk bibliotekarie deltar aktivt på en klinik eller andra möten genom att regelbundet fånga upp frågeställningar från den kliniska vardagen, genomföra sökningar, omvärldsbevaka och återkoppla med färsk information. Bibliotekarien kan också bidra i utbildningssituationer eller andra kompetensutvecklingsaktiviteter.

Kontakta oss om din arbetsplats är intresserad!

Boka mötesrum

Biblioteket har fyra mötesrum som går att boka via Outlook.

Boken - För åtta personer. Rummet är utrustat med med 75"-skärm och konferensutrustning.
Asken - För sex personer. Rummet är utrustat med 65"-skärm.
Eken - För fyra personer. Rummet är outrustat.
Linden - För fyra personer. Rummet är outrustat.


Kontakt


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English