Person framför anslagstavla tittar mot kameran

Så granskas regionen

Våra revisorer granskar varje år all verksamhet inom Region Västmanland för att säkerställa att regionens verksamhet uppfyller de mål och uppdrag som regionfullmäktige beslutar om.

Revisionen är ett verktyg för att invånarna och regionfullmäktige ska kunna granska arbetet som sker i regionens verksamheter. Revisionen utförs av revisorer som regionfullmäktige utser, och revisorerna utför granskningen självständigt.

Revisorerna prövar

  • om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt
  • om verksamhetens ekonomi är tillfredsställande
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den kontroll som sker inom nämnderna är tillräcklig

Revisionens mål är att verka för

  • ändamålsenlig verksamhet
  • hög effektivitet
  • god ordning
  • korrekt redovisning

Så går det till

I revisionsarbetet biträds de förtroendevalda revisorerna av externa specialister, så kallade sakkunnigbiträden.

Revisorernas arbete styrs av kommunallagen (främst kap 12), aktiebolagslagen (kap 10), av fullmäktige fastställt revisionsreglemente, samt av god revisionssed.

Äldre revisionsrapporter

För att ta del av revisionsrapporter från 2022 och tidigare kontaktar du Centrala diariet via telefon eller e-post.

021- 17 45 40

region@regionvastmanland.se

Revisionsrapporter för 2023

PDF dokument, öppnas i ett nytt fönster.


Kontakt

Elisabeth Löf

Ordförande

Frank Pettersson

Vice ordförande

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English