Bild från ett regionfullmäktige

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet i Region Västmanland och tar beslut i frågor som är viktiga för regionens verksamhet. Du som bor i Västmanland väljer dina representanter i regionfullmäktige samtidigt som du röstar i riksdags- och kommunfullmäktigevalet vart fjärde år.

Fullmäktige beslutar bland annat om regionens budget, skattesats, större investeringar, planer och mål för verksamheten. Fullmäktige beslutar även om regionplanen som ligger till grund för mål, inriktning och fördelning av resurser för regionens styrelse och olika nämnder.

Du som bor i Västmanland väljer dina representanter i regionfullmäktige samtidigt som du röstar i riksdagsvalet vart fjärde år. Nästa val är 2026.

>> Regionplan och budget

Mandatfördelning

Regionfullmäktige har 77 ledamöter och fördelningen av deras mandat mellan de olika politiska partierna görs efter varje val. 2022-2026 är mandatfördelningen: Moderaterna 16, Kristdemokraterna 6, Liberalerna 4, Sverigedemokraterna 14, Socialdemokraterna 26, Centerpartiet 5 och Vänsterpartiet 6.

Diagram över mandatfördelning

Aktuella möteshandlingar

Möteshandlingar regionfullmäktige

Regionfullmäktiges presidium

Regionfullmäktiges presidium består av fullmäktiges ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Presidiet ansvarar för den strategiska planeringen av fullmäktigearbetet, arbetsformer och kontakterna med styrelsen och de politiska partiernas gruppledare.

Regionfullmäktiges sammanträden

Alla får vara med vid regionfullmäktiges möten. Du kan se mötet på plats eller följa mötet via vår webbsändning och Öppna kanalen på tv. Webbsändningen kan du också titta på i efterhand.

Medverkande vid fullmäktiges sammanträden

Om du medverkar på ett sammanträde finns det en möjlighet att du kommer med i bild. Det som sägs vid fullmäktiges möten spelas in och finns tillgängligt för allmänheten direkt och i efterhand. Alla som talar under sammanträdet ansvarar för sina uttalanden och eventuella brott mot yttrandefriheten, till exempel förtal. Om du medverkar vid sammanträdet som talare eller åskådare anses du ha godkänt de förutsättningarna. 

Sammanträden 2024

 • Tisdag 13 februari
 • Tisdag 23 april
 • Onsdag 12 juni
 • Tisdag 17 september
 • Tisdag 15 oktober
 • Tisdag 12 november

Webbsändning från regionfullmäktige

Du kan följa regionfullmäktiges möten direkt och se dem i efterhand via vår webbsändning. 

Du kan se vilka punkter som tas upp på varje möte, och du kan själv välja om du vill se hela sändningen eller valda mötespunkter. 

Aktuell sändning (länken aktiveras kl. 09.00 och öppnas i ett nytt fönster)

Tidigare sändningar

Arkiv med sändningar från 2015 - 2018

Alla länkar öppnas i nytt fönster. 

För att se äldre sändningar av Regionfullmäktige och Landstingsfullmäktige kan du kontakta Region Västmanlands centrala diarie.

Beredning för invånardialog

Beredningen för invånardialog arbetar med att följa viktiga frågor för demokratin och invånare i länet. Beredningens arbete ger stöd till regionfullmäktiges ledamöter när de företräder dig som bor i Västmanland.

De elva ledamöterna som sitter med i beredningen ska också arbeta med att utveckla formerna för en dialog mellan politikerna som styr Region Västmanland och dig som bor i Västmanland. 

Ledamöter i beredning för invånardialog

Sammanträdesdagar 2024

 • Torsdag 11 januari
 • Måndag 22 januari
 • Måndag 15 april
 • Måndag 10 juni
 • Måndag 9 september
 • Måndag 21 oktober
 • Måndag 9 december

Demokratiberedning

Demokratiberedningen har som uppgift att utveckla det demokratiska arbetet i Region Västmanland. Beredningen arbetar bland annat med att:

 • Följa frågor som handlar om demokrati, inflytande och information för att kunna ge stöd till regionfullmäktiges ledamöter när de företräder dig som bor i Västmanland.
 • Utveckla sättet som regionsfullmäktige arbetar på.
 • Ansvara för de som är förtroendevalda politiker i Region Västmanland och till exempel föreslå förändringar av hur de förtroendevalda är organiserade och vad de får för ekonomiska ersättningar. 
 • Ansvara för de förtroendevalda politikernas behov av utbildning.

Demokratiberedningens ledamöter väljs av fullmäktige efter att det har varit val till regionfullmäktige. Det är bara ledamöter från regionfullmäktige som kan väljas, och alla partier i fullmäktige ska vara representerade. Demokratiberedningen leds av regionstyrelsens ordförande.

Ledamöter i demokratiberedning

Sammanträdesdagar 2024

 • Fredag 19 januari
 • Tisdag 26 mars
 • Tisdag 14 maj
 • Tisdag 20 augusti
 • Tisdag 8 oktober
 • Tisdag 26 november

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English