Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Boka teckenspråkstolk, dövblindtolk eller skrivtolk

När du som vårdgivare möter patienter med dövhet, dövblindhet eller hörselnedsättning ska en tolk närvara, både för patientens och vårdgivarens säkerhet.

Du bokar tolk hos Region Västmanlands Tolkenhet. Att anlita tolk för vårdbesök är avgiftsfritt, både för mottagningen och för patienten.

Boka tolk i god tid. Det bästa är att du som vårdgivare har som rutin att boka tolk direkt när patienten kontaktat er. Fråga vilken tolkmetod patienten använder och meddela patienten att du bokar tolk. Avboka tolk om besöket blir inställt eller ombokat. 

Kom ihåg att fylla i patientens tolkbehov i patientkortet i Cosmic. Välj "Tolkbehov" och fyll i kryssrutan om tolkbehov samt vilket språk eller kommunikationssätt det avser, klicka på spara. Detta genererar en pratbubbla med ett frågetecken i patientlisten, väl synligt även om patientkortet inte är öppet.

Tolkbeställning under vardagar (även akuta)

Boka via telefon eller e-post

021-17 48 05

tolk@regionvastmanland.se

Om du vill ha en bekräftelse när tolk är bokad till uppdraget ska du uppge det i beställningen. Annars hör vi bara av oss om vi inte får tolk till uppdraget.

Boka via e-tjänsten Boka tolk

Boka tolk

Om din mottagning ofta bokar tolk vill vi att du använder beställningsportalen Boka tolk. Kontakta Tolkenheten för att beställa ett konto. Med beställningsportalen får du som vårdgivare en smidigare bokningsprocess – du bokar enkelt när du vill och hanterar mottagningens alla bokningar på ett ställe.

I beställningsportalen ser du när tolk är bokad. Du får en påminnelse att tolk är bokad 48 timmar innan tolkuppdraget om du uppgett mobilnummer eller e-post.

Tolkenhetens öppettider

Klockan 9.00-12.00 och 13.00-15.00 helgfri måndag till fredag.

 

Tolkbeställningar till akuta vårdbesök när Tolkenheten är stängd

Boka via telefon: 020-71 10 55

SOS Alarm svarar och söker tolk.

Även om patienten kommer akut till din mottagning ska du anlita tolk, både för patientens och vårdgivarens säkerhet.

Uppgifter att lämna vid beställning

 1. Tolkanvändarens namn
 2. Tolkmetod (teckenspråkstolkning, dövblindtolkning eller skrivtolkning)
 3. Plats och adress för tolkuppdraget
 4. Datum, start- och sluttid för tolkuppdraget
 5. Beskriv tolksituationen och typ av behandling/undersökning

Att använda tolk

Bra att veta

 • Vänd dig alltid till tolkanvändaren.
 • Det beror på uppdraget om det kommer en eller flera tolkar.
 • Ställ inte frågor till tolken under pågående samtal. Tolken kan inte svara samtidigt som tolkning pågår. 
 • Ett tolkat samtal tar längre tid än ett enspråkigt samtal. Om tolken har andra uppdrag efteråt har tolken inte möjlighet att stanna längre än bokad tid.
 • Tolken kommer 10 minuter före starttid. Börja inte besöket innan tolken är på plats. 
 • Använd inte tolken till andra uppgifter än tolkning och överlåt inte ansvaret på tolken i något sammanhang. 

Tolkens roll

 • Tolken är neutral och tolkar allt som sägs under samtalet.
 • Tolken använder jag-form i tolkningen. 
 • Tolken deltar inte i samtalet.
 • Tolken har tystnadsplikt. Detta gäller också för skrivtolkarna. Ingenting som de skriver sparas.

Vanliga frågor och svar

Hur gör jag om jag har akut behov av tolk?

När Tolkenheten har öppet ringer du 021-17 48 05 (helgfri vardag klockan 9-12 och 13-15).
När Tolkenheten är stängd ringer du 020-71 10 55, då svarar SOS Alarm och söker tolk.

Jag behöver tolk imorgon, är det någon idé att boka tolk om det är kort varsel?

Ja du ska alltid boka tolk, även vid kort varsel. 

Patienten kan ju boka tolk själv. Då behöver väl inte jag som vårdgivare göra det?

Jo, inom hälso- och sjukvården är det vårdgivarens ansvar att erbjuda tolk vid behov.

En närstående kan teckenspråk, behöver jag beställa tolk då?

Ja, du ska alltid anlita tolk. Använd inte anhöriga som tolkar och särskilt inte barn. Viktig information kan falla bort och leda till att patienten inte får rätt vård eller möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda. Patienten kan även stå i beroendesituation gentemot en anhörig.

Vad händer om patienten är försenad?

Om du vet att patienten kommer att bli försenad till ett beställt uppdrag så meddela Tolkenheten så fort som möjligt. Tolkenheten kan då meddela tolken. Tolken stannar max 15 minuter på tolkstället, om du inte meddelar Tolkenheten.

Vad händer om tolken är försenad?

Om tolken är försenad eller inte kommer till en bokad tolkbeställning, kontakta genast Tolkenheten så vi kan reda ut vad som har hänt.

När kommer tolken till ett uppdrag?

Tolken kommer 10 minuter före starttid. Börja inte besöket tidigare även om patienten är på plats. Vänta på tolken. 

Hur kontaktar patienter med mycket nedsatt hörsel eller dövhet vården?

Patienter som använder svenskt teckenspråk använder oftast bildtelefoni när de kontaktar vården. Via en telefon med kamera och bildskärm ringer de upp en förmedling som de har bildkontakt med. Förmedlingen ringer i sin tur upp mottagningen. Det patienten tecknar in i bildskärmen översätter förmedlingen till dig som tar emot samtalet på mottagningen.

Patienter med mycket nedsatt hörsel använder oftast texttelefoni när de kontaktar vården.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English