Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Talat språk

Tolk är en rättighet – både för personen du möter och för dig. Använd inte anhöriga som tolkar och särskilt inte barn.

Information som lämnas av hälso- och sjukvården ska vara tillgänglig för alla. Detta anges tydligt i Patientlagen och i Hälso- och sjukvårdslagen. I Förvaltningslagen framkommer det att en myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när en myndighet har kontakt med någon som inte behärskar svenska.

Region Västmanland är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär att enskilda har rätt att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med vården. Detta regleras i Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Här hittar du den information du behöver ta del av innan du bokar en tolk. Fördjupad information om tolkanvändning finns i webbutbildning för tolkanvändare.

Ska jag boka telefontolk eller en tolk på plats?

Region Västmanland rekommenderar att du i första hand använder digitala tolksamtal. Tolkning via telefon och Skype är ett hållbart alternativ både ekologiskt och ekonomiskt. Digitala möten innebär också att tolkarnas tid i större utsträckning kan användas till att tolka, istället för att resa.

Telefontolk

När du använder telefontolk får du ett telefonnummer till tolken. När du bokar telefontolk är det viktigt att du har tekniska förutsättningar för att ditt samtal ska bli så bra som möjligt. Tänk på att ha en telefon med bra högtalarfunktion. Om ni är fler i rummet rekommenderas en högtalare avsedd för telefonmöten.

Skärmtolk

Det finns samtal där det är en fördel att samtliga som deltar i samtalet ser varandra. Det kan exempelvis vara samtal där kroppsspråk är viktigt eller där du behöver visa saker. Skärmtolkning är då ett bra alternativ. Se till att du har den utrustning som krävs för att ditt samtal med tolk ska bli så bra som möjligt.

  • Utrustning: Om du använder dig av skärmtolkning behöver du en dator med den programvara som ska användas. Du behöver ljudenhet som har en mikrofon och högtalare, exempelvis konferenshögtalare med USB-anslutning, samt en webbkamera ifall ni vill se varandra.
  • Kontrollera utrustning: Anslutna ljud- och videoenheter som mikrofon, högtalare och webbkamera, upptäcks ofta automatiskt i det program ni väljer att använda för skärmtolkning. Innan du ansluter till ett möte bör du dock kontrollera att en ljudenhet och webbkamera är ansluten till datorn och att utrustningen fungerar som förväntat. Testa gärna genom att ringa till en kollega.

Platstolk

Tolken kommer till den plats som du angett vid bokning. Välj gärna platstolk när du har samtal med större grupper. Har du dessutom flera tolkar på olika språk är platstolk att föredra. Vid samtal med flera personer och dessutom mindre barn, kan det vara nödvändigt att ha en tolk på plats. Ett exempel kan vara när BVC genomför språktest.

Det finns även andra situationer där många föredrar att ha tolk på plats. Likväl som känsliga samtal kan innebära att en telefontolk är att föredra så finns det tillfällen med känsliga relationsbärande samtal som blir bäst med tolk på plats. Här behöver du göra en bedömning av vad som blir bäst i det enskilda fallet.

Att tänka på innan du bokar en tolk

Tid

Om möjligt, boka tolk innan du bestämmer tid med personen. Gör bokningen i så god tid som möjligt för att säkerställa att det finns tillgänglig tolk.

Ett tolkat samtal tar längre tid än ett enspråkigt samtal. Ett tolkat samtal med flera personer tar också längre tid. Planera tidsåtgången väl. Berätta för tolkförmedlingen om det är flera personer/en grupp som tolken ska tolka för.

Tänk på att avboka tolk när möten blir inställda. Det händer att tolkar kommer till ett besök som blivit avbokat då man glömt avboka tolk.

Språk

Uppge rätt språk och tänk på att språket kan skilja sig mellan olika dialekter. Uppge om tolkningen avser en eller flera personer och om det behövs tolk på flera olika språk under mötet.

Förmedla information för rätt kompetens

Lämna information om tolkningssituation så att bäst lämpad tolk kan anlitas. Du ska dock inte lämna personuppgifter. Det kan vara betydelsefullt att tolkförmedlingen får veta om det finns behov av att tolken har kunskaper inom exempelvis sjukvård, SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) eller samtal med mindre barn.

Det kan också vara av vikt att tolkförmedlingen får kännedom om att det kommer att vara ett känsligt, eller svårt samtal. Ibland ska tuffa beslut förmedlas

Har du kännedom om att personen du möter har en smittsam sjukdom kan det finnas anledning att lämna information om smittorisk. Telefon- eller skärmtolk är då att föredra.

Har du behov av att tolken muntligt ska kunna återge delar av skrivet dokument behöver du uppge att du är i behov av så kallad avistatolkning.

Ta ställning till om det kan finnas anledning att boka en kvinnlig alternativt manlig tolk.

Vid misstanke om våld i nära relation eller hedersförtryck

Använd telefontolk

Personer som är utsatta för våld/hedersvåld behöver få möjlighet att känna sig extra trygg i ett samtal där tolk används. Det kan vara lämpligt med telefontolkning för att kunna använda en tolk verksam i en helt annan del av landet.

När det finns misstanke om att en person är utsatt för hedersrelaterat våld, uppge språk och vilket land tolken bör vara ifrån, så kan tolkförmedlingen söka efter lämplig tolk även utanför länet. Detta säkerställer dock inte att tolken inte tillhör den utsattes släkts nätverk, men minimerar risk. Se dock till att personen förblir anonym under det tolkade samtalet.

Boka en neutral plats

Om tolkning ska ske på en skyddad adress, eller en adress som är ”känslig”, kan det vara lämpligt att boka tolk till en neutral adress och åka därifrån tillsammans med tolk till aktuell adress.

Använd tolk som klienten är trygg med

Tänk på att patienten kan vara orolig för att tolken känner någon i omgivningen eller bekantskapskretsen.

Tänk på att du är försiktig vid val av tolk när det finns misstanke om hedersrelaterat våld. Låt aldrig en släkting tolka! Försäkra dig om att tolken och personen inte känner varandra, välj en tolk som kommer från ett annat land än personen om det går.

Boka tolk

Region Västmanland har avtal med  Västmanlands Tolkservice. Deras åtagande avser Region Västmanlands hela behov av tolktjänster, planerad och akut tolkservice dygnet runt under årets alla dagar på samtliga efterfrågade språk.

Kontoret är öppet vardagar 07.30-16.00 för beställning av tolk och andra frågor, därefter kopplas samtalet till jourbokningen som hanterar akuta ärenden.

Boka tolk

Telefonbokning: 021-13 13 00 (dygnet runt)
Fax: 021-13 13 94
Bokning via webb

Fakturafrågor
Tel: 021- 13 13 00
Mail: tolk@vastmanlandstolkservice.se

Kontakt
Sara Walsöe Pedersen
Tel: 021- 13 13 00
Mejl: sara.walsoe-pedersen@vastmanlandstolkservice.se

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English