Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Antibiotika Strama

Beslutsstöd för förskrivning av antibiotika, utbildningsprogram för vårdpersonal och informationskampanjer till allmänheten.

För rekommendationer om behandling med antibiotika hänvisar vi till den Nationella Strama-appen

Den finns för Android och iOS. I appen finns rekommendationer för antibiotikabehandling i slutenvård, och "Regnbågshäftets" rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård.

En uppdaterad version (2023-10-24) av Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård "Regnbågshäftet" finns som digital version på Folkhälsomyndigheten.

Strama Västmanland

Strama är en nätverksorganisation som bildades 1995 och som verkar för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. 

Strama består av lokala grupper på landstings/regionnivå. I SKL:s arbete med kunskapsstyrning, ingår Strama som en Nationell arbetsgrupp.

Det nationella arbetet sker i nära samarbete med de lokala Stramagrupperna, Programområde infektion, andra relevanta programområden och Folkhälsomyndigheten

Strama Västmanland

I den lokala Stramagruppen i Västmanland ingår bland annat.

  • Daniel Heimer, smittskyddsläkare, ordförande
  • Desirée Loikas, apotekare, sekreterare
  • Inge Eriksson, ordförande Läkemedelskommittén
  • Freya Brodersen, familjeläkare, Stramaläkare primärvård

Dessutom ingår representanter från tandvården, medicinkliniken, kirurgkliniken, barnkliniken, primärvården, öron näsa hals-kliniken och operationskliniken.

 

Antibiotikasmart, webbutbildning för vårdpersonal

 

Antibiotikasmart

Webbutbildning för läkare, tandläkare och sjuksköterskor som ger kunskaper om antibiotika och handläggning av infektionspatienter. Fokus ligger på den praktiska handläggningen av patienter och baseras på patientfall utifrån de vanligaste infektionsdiagnoserna i öppen- och slutenvård samt tandvård. Kursen innehåller också en teoridel samt ett diagnostiskt och avslutande kunskapstest. Hela webutbildningen tar ungefär 40 minuter att genomföra, men går att fördela på fler tillfällen. Framtagen av SKL och Strama (Strama Stockholm m fl Stramagrupper har varit med) i samarbete. Får användas fritt av alla.

Sårsmart

Sårsmart är ett test om sårdiagnostik och sårbehandling för sjukvårdspersonal. Förbättra din sårdiagnostik och sårbehandling inom sju typer av svårläkta sår. 

Skydda antibiotikan, informationskampanj till allmänheten

En informationskampanj till allmänheten från ett flertal aktörer däribland Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Koncentrerar sig på sociala medier. Budskap enligt nedan. 

Alla kan bidra till att antibiotika ska fungera även i framtiden och när det verkligen gäller. Det gör du genom att göra kloka val i din vardag.

  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta.
  • Använd inte överbliven antibiotika utan lämna in den på apotek.
  • Förebygg infektioner och smittspridning när det går, till exempel genom att tvätta händerna och följa vaccinationsprogram. 

23 samhällsaktörer som arbetar mot antibiotikaresistens står bakom råden. Här kan du läsa mer och dela kunskapen.

Faktablad, på flera språk, om vanliga infektioner riktade till patienter

Informationsbladet kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral.

Patientinformationen bygger på Läkemedelsverkets och nationella Stramas behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården.

Följer du länkarna nedan till Folkhälsomyndighetens sidor, kan du också ladda ner information på andra språk, arabiska, engelska, finska, somaliska, spanska och sydkurdiska/sorani.

Akut öroninflammation

Antibiotika och svinkoppor

Antibiotika och ont i bihålorna

Luftrörskatarr

Antibiotika och halsont

Antibiotika och förkylning

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English