Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Information för chefer

Här hittar du som är chef ett urval av viktig information om hjälpmedelshanteringen i Västmanland. Det finns bland annat länkar till fördjupad information, tips på utbildningar och länkar till dokument.

Hjälpmedelsnämnden 

Hjälpmedelscentrums uppdrag styrs av en hjälpmedelsnämnd. Den består av politiker från 11 huvudmän, regionen och länets kommuner. Det innebär ett gemensamt regelverk och jämlikt samarbete mellan region och kommunerna.

Läs mer i Hjälpmedelshandboken under rubriken Styrning och samverkan

Vad är ett personligt förskrivet hjälpmedel?

Hjälpmedel är i huvudsak medicintekniska produkter som är CE-märkta enligt MDR. I vissa fall kan en konsumentprodukt förskrivas som hjälpmedel men behöver då föregås av en riskanalys och ställningstagande om produkten bedöms säker. Förskrivaren ansvarar för att informera patient/vårdnadshavare innan förskrivning att patientförsäkringen inte gäller, utan eventuella ersättningskrav får göras civilrättsligt.

Personligt förskrivna hjälpmedel är hjälpmedel som är individuellt utprovade. Det innebär att hjälpmedlet är förskrivet och utprovat till en namngiven person med funktionsnedsättning.

Personligt förskrivna hjälpmedel syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet och/eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning för patientens hela dagliga liv. Hjälpmedel kan också förskrivas för vård och behandling, till exempel diabeteshjälpmedel.

Grundprincipen är att endast en uppsättning av ett hjälpmedel inom samma hjälpmedelsgrupp kan förskrivas. Om det finns behov av dubbelutrustning av ett hjälpmedel ska förskrivning alltid ske i samråd med ansvarig hjälpmedelsverksamhet. Förskrivning av hjälpmedel ska alltid ske i dialog med patienten. 

Personliga hjälpmedel kräver hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning, utprovning, eventuell anpassning/specialanpassning och träning. Förskrivning sker bland annat av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped, synpedagog och audionom. 

Personligt förskrivna hjälpmedel utmärks av (SOU 2004:83):

  • att de i huvudsak är kompenserande, och
  • att de är utprovade och särskilt anpassade till en specifik person
  • att de inte utan omfattande åtgärder kan användas av någon annan, eller
  • att de inte kan eller kommer att kunna användas av någon annan

Hjälpmedelshandboken

Ett gemensamt regelverk, Hjälpmedelshandboken, gäller i hela länet oavsett vem som har kostnadsansvar för hjälpmedlet. Det innebär att det är samma kriterier för bedömning, förskrivning och eventuella avgifter oavsett huvudman och boendeform.

Förskrivningsprocessen

Läs mer i Hjälpmedelshandboken

Betalningsansvar

Kostnadsansvaret är kopplat till boendeform, hjälpmedlets artikelansvar och om patienten har insats från Habiliteringscentrum. När patienten flyttar till särskilt boende eller får insatser från Habiliteringscentrum kan betalningsansvaret påverkas. Läs mer i Hjälpmedelshandboken

Förskrivningsrätt och utbildningar

Vårdgivare ska göra en bedömning om hälso- och sjukvårdpersonalens och annan berörd personals utbildningar är adekvata mot den bakgrund som krävs för att:

  • Förskriva och lämna ut medicintekniska produkter till patient
  • Följa upp förskrivna hjälpmedel
  • Om behov finns för specialanpassning, ta fram skriftlig anvisning
  • Göra avvikelse och ha kompetens om hantering vid negativa händelser

Vårdgivare ansvarar för att utse och ha förteckning över vilka av hälso- och sjukvårdspersonalen eller annan berörd personal som ska fullgöra ovanstående uppgifter. Uppföljning av förskrivningsuppdrag bör ske en gång per år lämpligast i samband med medarbetarsamtal.

För mer information se Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2021:52)

Läs mer om våra utbildningar och vad som behövs för att kunna förskriva hjälpmedel under rubriken Förskrivningsrätt och dispenser samt under Utbildningar. Information om förskrivningsrätt och utbildningar om inkontinenshjälpmedel finns under rubriken Inkontinens

Beställa hjälpmedel till verksamhet

Verksamhetschefs ansvar vid hyra till verksamhet

När verksamhet hyr ett hjälpmedel till den egna verksamheten som exempelvis grundutrustning eller arbetstekniskt hjälpmedlet har verksamhetschef fullt ansvar för att den personal som ska använda hjälpmedel har kompetens kring hur det används, vilka risker som finns med hjälpmedlet, både för den egna personalen men framför allt för patienten.

I princip kan man säga att verksamhetschef övertar förskrivaransvaret för dessa hjälpmedel.

Läs mer i Hjälpmedelshandboken

Förslag och tips om hjälpmedel att hyra

Här kan du få vägledning när du ska välja storlek eller modell:

Rekommenderade utbildningar för chefer

Förskrivning av hjälpmedel ur ett ledarperspektiv

Syftet med webbutbildningen är att ge chefer en grundläggande kompetens om hjälpmedelsförskrivning och för att ge att personalen som förskriver eller kommer i kontakt med hjälpmedel får rätt förutsättningar för en jämlik och patientsäker hjälpmedelshantering (40 minuter).

Förskrivning av förbrukningsartiklar

Syftet med webbutbildningen är att ge en grundläggande kompetens om förskrivning av förbrukningshjälpmedel för alla förskrivare och skapa förutsättning för en jämlik och behovsanpassad förskrivning. I utbildningen får du kunskap om förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den samt hur patientens delaktighet påverkar nyttan med hjälpmedlet (60 minuter).

Nyhetsbrev

Hjälpmedelscentrum ger ut nyhetsbrevet HMC-info 11 gånger per år. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, skicka e-post till: hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se

De senaste nyhetsbreven finns under rubriken Information, studiebesök och utställningen

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English