Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Samverkan region och kommun

Genom samverkan och samarbete inom och mellan region och kommun skapas förutsättningar för ett omhändertagande på rätt vårdnivå i samverkan mellan region, kommun, skola och elevhälsan.

Kärnan i förflyttningen mot en nära vård är samverkan inom och mellan Region Västmanland och länets tio kommuner: Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås.

Gemensam målbild

Under revidering

Programmets organisation

Rollfördelning:

 • Programägare: Hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Västmanland som delegerat uppdraget till Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör tillika områdeschef för driftområdet Nära vård.
 • Programsamordnare: Övergripande länsperspektiv och sammanhållning av samtliga projekt inom Nära vård och gemensamma frågor inom programmet, metod- och införandestöd.
 • Processledare: Har hand om samverkan mellan regionen och länets tio kommuner och har ett nära samarbete med porgramsamordnaren.
 • Andra stödfunktioner: Förbättringsledare/utvecklare, kommunikatör och projektkontor.
 • Facklig referensgrupp: Informeras löpande om status för pågående projekt inom programmet.
 • Beredningsgrupp för barn och unga: Referensgrupp till Länsgemensam ledningsgrupp när det rör barn- och ungafrågor.
 • Länsgemensam ledningsgrupp: Detaljerad information separat nedan.

Länsgemensam ledningsgrupp

Programmet leds av en länsgemensam ledningsgrupp. Den länsgemensamma ledningsgruppens uppdrag är bland annat att ge stöd genom övergripande styrning av lokala projekt, kommunicera och förankra omställningsarbetet lokalt och i olika referensgrupper, tillföra resurser till arbetet och säkerställa att programmet följer överenskommelsen för Nära vård med uppsatta direktiv och planer.

Representanter ur ledningsgruppen uppdelat i region, länets kommuner och ej beslutsfattande:

Region

 • Områdeschef Nära vård (ordförande): Jonas Ekström
 • Områdeschef Akutsjukvård: Liselott Sjöqvist 
 • Områdeschef Diagnostik: Jonas Cederberg 
 • Ekonomichef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: Anders Ahlgren
 • Verksamhetschef Förvaltningen för digitaliseringsstöd: Linda Fasth
 • Verksamhetschef Välfärd och hälsa, Regionala utvecklingsförvaltningen: Tillsätts inom kort
 • Enhetschef social välfärd, Regionala utvecklingsförvaltningen: Lise-lotte Eriksson
 • Verksamhetschef Vårdval Primärvård: Maria Martinsson

Kommuner

 • Förvaltningschef Västerås stad: Christine Wäneskog
 • Socialchef Skinnskatteberg: Carina Gullemo
 • Socialchef Surahammar: Eva-Lena Odeling
 • Socialchef Köping: Annasara Pavasson
 • Socialchef Sala: Ingrid Strandman

Ej beslutsfattande

 • Programsamordnare: Sara Fredin 
 • Processledare: Lillemor Qvist

Referensgrupper till arbetet med nära vård-utveckling

 • Förvaltningsledning HSF
 • Ledningsgrupp Nära vård
 • Ledningsgrupp Akutsjukvård
 • Ledningsgrupp Diagnostik
 • Chefsforum (socialchefer + skolchefsnätverk)
 • Vårdvalsråd
 • Regional Ledningsgrupp med kommunchefer + Regional utveckling
 • Ledningsgrupp Medicinska staben
 • Kunskapsstyrning
 • Ledningsgrupp Regionala utvecklingsförvaltningen
 • Beredningsgrupp barn och unga
 • Facklig referensgrupp

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English