Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Specialisttjänstgöring - ST

Här hittar du generell information om ST som kan vara till nytta för ST-läkare, handledare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga läkare eller klinikadministratörer.

Region Västmanland har ST-tjänster i de flesta specialiteter. ST-utbildning bedrivs vid Västmanlands Sjukhus Västerås, men även i Köping, Sala och Fagersta, i flera fall även hos privata vårdgivare med avtal med Region Västmanland.

Sidotjänstgöring tillhandahålls internt och vid behov externt. Avtal gällande extern sidotjänstgöring finns inom sjukvårdsregion Uppsala-Örebro samt med Karolinska universitetssjukhuset.

Studierektorsnätverket ansvarar för ett utbildningsprogram för ST som omfattar de obligatoriska kurser gällande a- och b-delmål enligt SOSFS 2015:8 och HSLF-FS 2021:8. Kurserna ges två gånger per år (se Utbildningsprogram). Anmälan via Kompetensplatsen, som tillhandahålls av CIFU Utbildning.

CIFU Utbildning, Sjukhusbiblioteket (har god tillgång till databaser, litteratur och kliniska beslutsstöd) samt CIFU Forskning (CKF) är alla viktiga samarbetspartners för en god lärandemiljö under hela ST.

Handledarens roll är viktig i ST, likväl som stödet i den kliniska vardagen. Utbildningsenheten ger handledarutbildningar för både ST och specialister. Rutiner för uppföljning av ST generellt samt för individuell bedömning och återkoppling finns centralt (se Riktlinjer för ST), och kan anpassas till lokala förutsättningar. 

ST-studierektor för avsedd specialitet kan svara på specialitetsspecifika frågor, gällande exempelvis ansökningsförfarande, riktlinjer från specialitetsföreningar, introduktion m.m. Vid generella frågor kan du även kontakta Regionövergripande ST-studierektor.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English