Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Expertgrupper

Här finns information om läkemedelskommittén och regionens expertorgan för läkemedel. Samverkan läkemedel Sveriges regioner samarbetar inom olika läkemedelsfrågor. Se länk i högermarginal.

Läkemedelskommittén svarar för rekommendationer av läkemedel och genomför utbildningar och informationstillfällen. 

Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén är regionens expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor.

Vårt syfte är:

 • att verka för en behovsbaserad, medicinskt ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
 • att i övrigt främja användningen av rationella behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården
 • att erbjuda förskrivare av läkemedel en obunden och kunskapsbaserad information om läkemedel
 • att förmedla en samstämmig information om läkemedel till patienter

Läkemedelskommitténs sekretariat

Ordförande:
Överläkare
Lena Ottosson Bixo
lena.bixo@regionvastmanland.se

Sekreterare:
Apotekare 
Desirée Loikas
desiree.loikas@regionvastmanland.se

Dokument i Ledningssystemet som berör Läkemedelskommittén.

Läkemedelskommitténs övriga medlemmar

 • Adina Velica, överläkare, Psykiatriska kliniken
 • Cecilia Nilsson, överläkare, Onkologkliniken
 • Charlotta Hammar, överläkare, Medicinkliniken
 • Daniel Heimer, smittskyddsläkare, Smittskydd och vårdhygien
 • Inge Eriksson, överläkare
 • Ingela Olenius, MAS, Västerås
 • Johan Nordmark, chefsläkare, geriatriker
 • Karl-Johan Lindner, verksamhetschef, Enheten för klinisk farmaci
 • Kenneth Berglén, familjeläkare, Primärvård Västmanland
 • Malin Svakko, MAS, Köping
 • Maria Kättström, medicinsk rådgivare, Vårduppdrag primärvård
 • Mats Rothman, överläkare, Smärtrehab
 • Milad Rizk, överläkare, Reumatologkliniken
 • Rune Kaalhus, familjeläkare, Primärvård Västmanland

Expertgrupper

Lista på expertgrupper, sammankallande namn och mailadresser

 

Sveriges regioner samarbetar inom olika läkemedelsfrågor

 • Nationellt ordnat införande av nya läkemedel via NT‑rådet.
 • Hantering av bristsituationer för läkemedel via nationella funktionen för kritiska brister (Nationellt CT).
 • Strategisk samverkan mellan de regionala läkemedelskommittéerna i deras nätverk LOK. Se länk till höger.

Kontakt

Milad Rizk

vice ordförande

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English