Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners
Viktig information från Region Västmanland

Information om Vårdförbundets konflikt

Vårdförbundet har varslat om konflikt efter att förhandlingen om de nya avtalen strandat. 

FaR® - Fysisk aktivitet på recept i Region Västmanland

FaR® - handlar i första hand om att ge vården ett effektivt och lättanvänt verktyg som stöd i arbetet med att diskutera fysisk aktivitet med patienterna.

Idag finns evidens för hur fysisk aktivitet kan användas som prevention och behandling för många olika diagnoser. Denna evidens finns sammanställd i boken FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) som också innehåller konkreta rekommendationer för dosering av fysisk aktivitet vid olika tillstånd.

Vi har två olika utställningar som vardera innehåller tre rollups och som vänder sig både till vårdgivare och till patient. De kan med fördel användas i väntrum, entré, personalrum med mera. Du hittar information om hur du beställer dom under Material och utbildning

Rutiner för FaR®

Instruktion om FaR finns i ledningssystemet via Start/landstingsprogram/ledningssystemet - logga in. Som privat vårdgivare kan du logga in via http://ledningssystemet.ltv.se - logga in.

Ansvar

Verksamhetschefen för respektive verksamhet beslutar hur metoden ska tillämpas och ansvarar för att det finns instruktioner för arbetet samt att dessa är kända och tillämpas.

Förskrivning och uppföljning

Fysisk aktivtet på recept ska förskrivas i enlighet med FYSS, Fysiska aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling som är den fysiska aktivitetens motsvarighet till FASS. Samtliga råd om fysisk aktivitet, muntliga eller skriftliga, ska journalföras på samma sätt som annan ordination samt följas upp på samma sätt som annan ordination.

Förskrivande personal ansvarar för att den ordinerade aktiviteten följs upp.

Fysisk aktivitet får förskrivas av all legitimerad vårdpersonal. Förskrivaren ska ha kunskap om hur fysisk aktivitet kan tillämpas i sjukdomspreventivt och sjukdomsbehandlande syfte samt kunskap om samtalsmetodik för att främja beteendeförändring.

En lokal samordnare som har ett övergripande ansvar för arbetsmetoden bör utses på enheten.

Fysisk aktivitet på recept räknas som egenvård och patienten utför aktiviteten på eget ansvar. I de fall aktiviteten är belagd med en avgift betalar patienten samma avgift som ordinarie deltagare.

Material och utbildning

Ordinationsblankett/recept hittar du här under dokument, i Cosmic och i ledningssystemet " Fysisk aktivitet på recept - FAR dok.nr 36315".

Utbildningar i förskrivning av fysisk aktivitet samt i Motiverande samtal anordnas regelbundet och annonseras via Kompetensplatsen.

Hänvisning av patient

Patienten kan ordineras egen aktivitet eller en aktivitet hos någon aktivitetsarrangör. Patienten behöver inte visa sin ordination för aktivitetsledaren och aktivitetsledaren har inget ansvar för att rapportera tillbaka till ordinationsförskrivaren. Patienten deltar i aktiviteten som en vanlig deltagare.

För de patienter som behöver extra stöd och hjälp att komma igång så finns Hälsocenter Fagersta (Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg), Hälsocenter Sala, Hälsocenter Köping (Köping, Arboga och Kungsör) och Hälsocenter Västerås som är kostnadsfria verksamheter som drivs av Region Västmanland.

Verksamheterna syftar till att stödja patienter och övrig befolkning i hälsofrämjande förändringsprocesser. Patienter som har fått FaR® kan vända sig till dessa om de önskar mer hjälp med att komma igång med sin ordinerade aktivitet.

FaR-mottagare i Västmanland

Friskis och svettis i Västerås, Actic, Energi de Lux, Hässlöhuset och Itriim erbjuder att de kontaktar patient med recept och bokar tid för introduktion/visning. Om patienten så önskar mejlar du som förskriver FaR patientens namn och mobilnummer till aktuell anläggning som därefter tar kontakt med patienten. 

Obs! Det är viktigt att det framgår att patienten har fått recept på fysisk aktivitet, skriv tex "FaR-hänvisning" på ämnesraden.

På samtliga vårdcentraler finns det fysioterapeuter som kan hjälpa patienter vid behov av ökad fysisk aktivitet.

Med reservation för förändrade villkor på respektive anläggning.

Arboga

Actic, Vinbäcksleden 7, 0589-122 50
arboga@actic.se
30% på medlemskap via autogiro plus fri startavgift.

AF Träning & Rehabilitering, Ahllöfsgatan 27 K, tfn 073-399 53 93 
info@aftraningorehab.se www.aftraningorehab.se
Kostnadsfri konsultation och 20% rabatt på personlig träning. Rabatterat pris på medlemskap, ingen bindningstid.

Hälsocenter, Grindberga vc, tfn 021-17 64 00
halsocenter.koping@regionvastmanland.se
konsultationsremiss, 6 mån, kostnadsfritt

Fagersta

First class gym, Kristiansbergsvägen 2, tfn 0223-19960
fagersta@firstclassgym.com
www.firstclassgym.se
Erbjuder fri inskrivningsavgift och 3 PT-tillfällen

Fitness24seven, Västmannavägen 2, tfn 0223-102 10
fagersta-centrum@fitness24seven.com
reducerad årsavgift

Hälsocenter, Bergslagssjukhuset, tfn 021-17 64 00
halsocenter.fagersta@regionvastmanland.se
konsultationsremiss, 6 mån, kostnadsfritt

Hallstahammar

Actic, Skantzgatan 1, tfn 0220-167 69
kundsupport@actic.se
kortare bindningstid, träff med PT 2 ggr

Always Fitness, Parkgatan 8, tfn 08-751 60 00
info@alwaysfitness.se
reducerad månadsavgift

Fitnesscenter, Hammartorget 18, tfn 072-209 41 42
info@fchallsta.se
reducerad månadsavgift

Hälsocenter, Hallstahammars vc, tfn 021-17 64 00
halsocenter.hallstahammar@regionvastmanland.se
konsultationsremiss, 6 mån, kostnadsfritt

Seniorglädjen, Hästhovsvägen 1 E, Hallstahammar
susanne.fredriksson@hallstahammar.se
> 65 år kostnadsfritt

Seniorglädjen, Hagvägen 3, Kolbäck

Kungsör

Hälsocenter, Kungsörs VC, tfn 021-17 64 00
halsocenter.koping@regionvastmanland.se
konsultationsremiss, 6 mån, kostnadsfritt

Köping

Actic, Badvägen 1 tfn 0221-143 05
30% på medlemskap via autogiro plus fri startavgift. Personlig instruktion vid 2 tillfällen

Hälsocenter, Västmanlands sjukhus Köping, tfn 021-17 64 00 halsocenter.koping@regionvastmanland.se
konsultationsremiss, 6 mån, kostnadsfritt

Norberg

Hälsocenter, Norbergs Vc, tfn 021-17 64 00
halsocenter.fagersta@regionvastmanland.se
konsultationsremiss, 6 mån, kostnadsfritt

Sala

Actic, Sportfältsgatan 4,tfn 0224-553 16
kundsupport@actic.se
kortare bindningstid, träff med PT 2 ggr

Hälsocenter, Västmanlands sjukhus Sala, tfn 021-17 64 00 halsocenter.sala@regionvastmanland.se
konsultationsremiss, 6 mån, kostnadsfritt

Nordic Wellness Sala Centrum, Rådmansgatan 19, tfn 010-155 53 84
sala.centrum@nordicwellness.se
reducerat pris under max 6 mån

Skinnskatteberg

Hälsocenter, Skinskattebergs Vc, tfn 021- 17 64 00
halsocenter.fagersta@regionvastmanland.se
konsultationsremiss, 6 mån, kostnadsfritt

Surahammar

Hälsocenter, Ängsgårdens vc, tfn 021- 17 64 00
halsocenter.surahammar@regionvastmanland.se
konsultationsremiss, 6 mån, kostnadsfritt

Sporthuset Surahammar, Enbärsvägen 10, tfn 070-412 32 98
www.sporthusetsura.se  info@sporthusetsura.se
Reducerat pris på gymkort och gruppträningskort, ingen bindningstid

Surahammars Hälsobolag AB, tfn 0220-27 39 90
halsobolagetsurahammar@gmail.com
6 veckor kom-igång-träning till ett reducerat pris inklusive träningsgenomgång med fysioterapeut/PT

Västerås

Actic, City: Ringvägen 4, tfn 021-490 55 20 vasteras.city@actic.se
Kristiansborgsbadet, 021- 39 19 09
vasteras.kristiansborgsbadet@actic.se
20% rabatt på medlemsskap via autogiro, ingen bindningstid. Personlig introduktion vid två tillfällen

Energi de Lux, Kokillgatan 1,tfn 070-000 02 39
info@energidelux.se
personlig introduktion, reducerad avgift

ErgonomiCenter i Västerås, Lugna gatan 18, tfn 0736-424365
info@ergonomicenter.com 
Personlig träning/Rådgivning. Reducerat timpris
www.ergonomicenter.com

First class gym, Stora gatan 7-21, tfn 021-41 70 00
vasteras@firstclassgym.com
www.firstclassgym.se
Erbjuder fri inskrivningsavgift och 3 PT-tillfällen

Fitness24seven, Torggatan 1, tfn 021-13 40 00
vasteras-centrum@fitness24seven.com
reducerad årsavgift

Friskis & Svettis på Finnslätten, City (Igor) och Rocklunda, tfn 021-10 12 35
www.friskissvettis.se/vasteras
3-månaders träningskort till rabatterat pris. Kortet gäller på samtliga träningsanläggningar. 

Hälsans Hus, Knutsgatan 2 D, tfn 021-39 18 31
> 65 år, gruppträning gratis, gym o bassäng 30 kr/ gång

Hässlöhuset, Flottiljgatan 69, tfn 021-80 05 07
tobias.s@hasslocare.se
personlig introduktion, reducerad avgift

Hälsocenter, Pilgatan 8, tfn 021-17 64 00
halsocenter.vasteras@regionvastmanland.se
konsultationsremiss, 6 mån, kostnadsfritt

Itrim, Stora gatan 46, tfn 021-838000
vasteras@itrim.se
reducerat pris, personlig introduktion, BT-mätning, kortare bindningstid, gruppträff

Klättercentret Västerås, K7 Aktivitetscenter på Stenby, Kraftlinjegatan 4,
tfn 079 – 065 41 00
vasteras@klattercentret.se
1 månads fritt träningskort och 20% rabatt på kurser och träningskort. Eventuell hyra av utrustning tillkommer.

Korpen Västerås, Lugna gatan 18, tfn 021-180549
kansli@korpenvasteras.se 
Reducerat pris på Korpens Må Bra öppna träningar. (Gratis prova på första gången)
www.korpenvasteras.se

Medley, Lögarängsbadet, tfn 010-410 72 55
logarangsbadet@medley.se
klippkort 10 ggr, reducerat pris medlemskap

Nordic Wellness, City: Stora gatan 33,tfn 0101-555200
Bäckby: Kokillgatan 8, 0101-55 54 22
Hälla: Fältmätargatan 22
kundservice@nordicwellness.se
reducerat pris under max 6 mån

Nordic Wellness Västerås Stenby, Kraftlinjegatan 4, tfn 010-155 54 00
vasteras.stenby@nordicwellness.se
reducerat pris under max 6 mån

Nordic Wellness Västerås Skiljebo Centrum, Skiljeboplatsen2, tfn 010-155 53 00
skiljebo.centrum@nordicwellness.se
reducerat pris under max 6 mån

Nordic Wellness Västerås Öster Mälarstrand, Öster Mälarstrands allé, tfn 010-155 54 39
vasteras.ostermalarstrand@nordicwellness.se
reducerat pris under max 6 mån

Nordic Wellness Västerås Erikslund, Löpkranegatan 6, tfn 010-155 54 06
vasteras.erikslund@nordicwellness.se
reducerat pris under max 6 mån

Puls & träning, Lasse Färnlöfs plats 4, tfn 021-475 74 00
ostermalarstrand@pulsochtraning.se
50 kr rabatt/månad och 50 kr rabatt på inträdesavgiften

Sport perfomance, Friledningsgatan 3, tfn 073-809 84 22
info@sportperformancecenter.com
endast personlig träning/rådgivning, reducerat timpris

Utopia Yoga Studios, Sigurdsgatan 6, tfn 073-9708548
info@utopiayogastudios.com
Erbjuder gratis prova-på klass och rabatt på klippkort

Västerås Danscenter, Pilgatan 8A, tfn 021-18 20 27
info@vasterasdanscenter.com
reducerad avgift, gratis "prova-på tillfälle"

Yogalistic, Stora gatan 1E, tfn 070-670 13 67
info@yogalistic.se
www.yogalistic.se
Erbjuder gratis prova-på klass och rabatt på klippkort

 

Digital aktivitetsarrangör

YOGOBE, FaR-certifierad av Akademiskt primärvårdscentrum i Stockholm
info@yogobe.com
2 månader gratis medlemskap utan bindningstid


Kontakt

Maria Vistrand

FaR-samordnare

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English