Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Närvårdsteam

Regionen och länets kommuner har bildat nodvisa närvårdsteam. Syftet med dessa är att de mest sköra och behövande vuxna i Västmanland ska få rätt vård vid rätt tid på rätt vårdnivå. På den här sidan samlas samverkansdokument gällande närvårdsteamen. 

Fagersta, Skinnskatteberg, Norberg

Kärnuppdrag

Närvårdsteam Fagersta uppdrag syftar till att förebygga försämring och bibehålla funktionsnivån hos vuxna patienter med komplexa eller omfattande vårdbehov för att minska behovet av slutenvård och öka den upplevda tryggheten och livskvaliteten. Närvårdsteam Fagerstas uppdrag innefattar även avancerad hemsjukvård (AH). Teamet utgår ifrån Västmanlands Sjukhus Fagersta och har upptagningsområde inom Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner.

Kriterier

 • Över 18 år
 • Ett komplext eller omfattande vårdbehov är identifierat
 • Teamets mobila tjänster behövs för att tillgodose patientens behov

Verksamheter som kan remittera till Närvårdsteamet

 • Vårdcentral
 • Specialist-/slutenvårdsenhet på sjukhuset
 • Kommunernas hemsjukvård

Kontaktvägar

 • Remiss i Cosmic

Öppettider

 • Vardagar dag och kväll.
 • Under nätter och helger utför kommunernas hemsjukvård insatser vid behov.

Anslutning av patient

 • Remisser bedöms dagligen och diskuteras på digitala samverkansmöten två gånger i veckan.
 • Om patient bedöms lämplig sker anslutning till teamet. I de fall remiss kommer från slutenvård skickas internmeddelande till patientens vårdcentral för kännedom och möjlighet att tacka nej till anslutning.
 • Anslutning markeras i Cosmic.
 • Närvårdsteamet samverkar med den kommunala hemsjukvården.
 • Individuellt anpassade besök planeras av teamet under anslutningstiden.
 • Då patient eventuellt ej längre är i behov av Närvårdsteamets mobila tjänster avslutas anslutningen genom att remiss skickas till fast vårdkontakt på aktuell vårdcentral.
 • Patienter på SÄBO (särskilt boende) och korttidsenhet kan anslutas till teamet.

Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar

Dokument uppdateras efterhand.

Sala

Nedan finns en övergripande samverkansrutin mellan Sala kommun och Region Västmanland.

Samverkan Närvårdsteam mellan Sala kommun och Region Västmanland.

Västerås och Surahammar

Kärnuppdrag

Närvårdsteam Västerås uppdrag syftar till att förebygga försämring och bibehålla funktionsnivån hos vuxna patienter med komplexa eller omfattande vårdbehov för att minska behovet av slutenvård och öka den upplevda tryggheten och livskvaliteten.

Kriterier

 • Över 18 år
 • Ett komplext eller omfattande vårdbehov är identifierat
 • Teamets mobila tjänster behövs för att tillgodose patientens behov

Verksamheter som kan remittera till Närvårdsteamet

 • Vårdcentral
 • Specialist-/slutenvårdsenhet på sjukhuset

Kontaktvägar

 • Telefon 021-176650
 • Internt meddelande i Cosmic till gruppbrevlåda Närvårdsteam Västerås
 • Remiss i Cosmic

Ängsgärdsgatan 12, 72130 Västerås

Öppettider

Vardagar kl. 08:00 – 16:30.

Övrig tid hänvisas patienten att i första hand kontakta sin hemsjukvårdsutförare.

Mobil familjeläkarverksamhet svarar på Närvårdteamets telefon 021-176650 under jourtid.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English