Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Hälsoundersökningar

Här kan du ta del av information om olika hälsoundersökningar gällande placerade barn och unga.

Hälsoundersökning enligt lag 2017:209 för barn och unga som vårdas utanför egna hemmet

Hälsoundersökningar enligt lag 2017:209 ska erbjudas samtliga barn och unga som placeras utanför egna hemmet, ex i familjehem eller HVB. Hälsoundersökningen syftar till att ge en medicinsk bedömning av behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård, ge ett underlag för att bedöma hur socialnämnden ska verka för att barnet eller den unge ska få sitt behov tillgodosett samt hur den fortsatta kontakten ska se ut. Barnet kan redan vara läkarundersökt enligt LVU och då kompletteras undersökningen med hälsoundersökning enligt denna lag. 

Var utförs hälsoundersökningarna i Västmanland

Närvården Hälsomottagning i Västerås har ett uppdrag att utföra hälsoundersökningar av placerade barn och unga som är folkbokförda eller placerade i Västmanland. De ansvarar för den fysiska och psykiska delen i hälsoundersökningen. Den orala delen av hälsoundersökningen samordnas av Folktandvårdens kansli, i Västerås som sedan ser till att undersökningen genomförs på en klinik i den kommun i Västmanland där barnet eller den unge bor.

Läkarundersökning vid ansökan om vård enligt Lagen om vård av unga (LVU)

Barn och unga som omhärndertas enligt lagen om bård av unga (LVU) ska även erbjudas en läkarundersökning enligt LVU. Den syftar till att identifiera sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som kan ha betydelse för bedömningen av behovet av vård och för planering av vårdens innehåll. Tiden för utredning och ansökan om vård enligt LVU är ofta kort och därmed saknas ofta förutsättningar för en mer djupgående hälsoundersökning.  

Blankett för begäran om läkarundersökning enligt 32§LVU

Var i Västmanland utförs läkarundersökning vid LVU

Barn- och ungdomskliniken i Västerås har ett uppdrag att genomföra läkarundersökningar vid LVU på begäran av socialtjänsten, om barnet är under 18 år. När det gäller unga mellan18 och 20 år, kan socialtjänsten vända sig till den vårdcentral i länet där barnet bor eller är folkbokförd.

Länsgemensamma rutiner

Region Västmanland och länets kommuner har tagit fram en länsgemensam rutin som bygger på det nationella stödmaterialet HälsoSAMS. 

Länsgemensam rutin

Kontaktuppgifter begäran oral hälsoundersökning

Begäran om oral hälsoundersökning 

Ansvarig socialsekreterare skickar den skriftliga begäran/underrättelsen som finns i varje kommuns BBIC-stöd. Socialtjänsten måste skicka två begäran, en för
fysisk/psykisk hälsoundersökning och en för oral hälsoundersökning.Tänk på att meddela om det finns behov av tolk och lämna gärna mailadress till ansvarig socialsekreterare.

Skriftlig begäran skickas till:

Folktandvårdens Kansli
Ann-Sofie Gidlund
Norra Källgatan 26
Box 1185
721 29 Västerås

Vid frågor kontakta:

Ann-Sofie Gidlund mail: ann-sofie.gidlund@regionvastmanland.se

tel. 021–175447 (Ann-Sofie Gidlund)

alternativt 021-174680 (Folktandvårdens Kansli)

Kontaktuppgifter begäran fysisk/psykisk hälsoundersökning

SOMMARTIDER 2024

V.29-32 kommer Närvårdens hälsomottagning vara stängd, hälsoundersökningar utförs inte under dessa veckor.

Begäran om fyskisk och psykisk hälsoundersökning

Ansvarig socialsekreterare skickar den skriftliga begäran/underrättelsen som finns i varje kommuns BBIC-stöd. Socialtjänsten måste skicka två begäran, en för
fysisk/psykisk hälsoundersökning och en för oral hälsoundersökning.Tänk på att meddela om det finns behov av tolk och lämna gärna mailadress till ansvarig socialsekreterare.

Skriftlig begäran skickas till:

Närvården Hälsomottagning

Rosenfinksgatan 2

724 71 Västerås

Eller fax: 021 4818177

 

Vid frågor kontakta:

Nimone Helmersson tel. 079 061 13 98   

Mail nimone.helmersson@regionvastmanland.se

Neli Gumauri tel. 072 153 03 17  

Mail: neli.gumauri@regionvastmanland.se

Receptionen tel. 021 17 51 55

Kontaktuppgifter begäran LVU läkarundersökning

Begäran om läkarundersökning enligt §32 LVU

Vid behov av läkarundersökning enligt LVU har en länsgemensam blankett tagits fram i sammarbete med länets kommuner och Region Västmanland. 

Skriftlig begäran skickas till:

Barn och ungdomskliniken (gäller barn 0-17 år)
Fax 021-174591

Adress:
Västmanlands sjukhus Västerås
Barnmottagningen Ing. 31
721 89 Västerås

Vid frågor

Telefon: 021-17 31 68

Vårdcentral (gäller unga 18-20 år)

När vårdcentral kontaktas, tas även kontakt med verksamhetschef för att säkerställa att begäran mottages.

Faxnummer och kontaktuppgifter till aktuell vårdcentral och verksamhetschef fås via Region Västmanlands växel: 021-17 30 00.

Närvårdens hälsomottagning i Västerås har stäng v.29-32. Under v. 32 finns 2 akuttider för läkarundersökning enligt LVU på Bäckby vårdcentral. Kontakta enhetschef Caroline på tel 021-17 49 34 ifall behov finns att boka tid.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English