Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners
Viktig information från Region Västmanland

Information om Vårdförbundets konflikt

Vårdförbundet har varslat om konflikt efter att förhandlingen om de nya avtalen strandat. 

Basprogram

Det finns inget tvingande gemensamt basprogram för Elevhälsans medicinska insats i Västmanland, det är upp till varje enhet att slutgiltigt besluta om hur deras basprogram ska se ut men vi presenterar här ett förslag på basprogram.

Det förslag vi uppger här nedan utgår helt ifrån det förslag som finns från Socialstyrelsen, Skolverket och Folkhälsomyndigheten vg se separata länkar. Det är en förhoppning om att på sikt erbjuda samma typ av kontroller oavsett vilken kommun eller skola ett barn hör till och eftersom vi utgått från landsövergripande riktlinjer hoppas vi också på sikt att det samkörs över landet.

För den som vill läsa mer om innehållet i hälsobesöken finns det att läsa i Vägledning för elevhälsa, som vi länkar till här på sidan. Avsnittet om hälsobesök börjar på sidan 129 och på sidan 135 finns det att läsa kring tidpunkter och innehåll för hälsobesöken. 

Barnvaccinationsprogram – Allmänt program för barn uppgett två årskurser för varje vaccin. När det gäller vaccinaiton med HPV rekommenderar folkhälsomyndigheten vaccination i åk 5, vilket således blir vår rekommendation för hela regionen. MPR kan man välja att vaccinera med i åk 1 eller 2 och det ser olika ut över regionen, de flesta verkar vaccinera i årskurs 2 och en förhoppning är att kunna diskutera oss fram till en gemensam rutin.

Vi har ännu inte tagit ställning till i vilken årskurs vi ska rekommendera hälsobesök på högstadiet, Socialstyrelsen rekommenderar åk 7-8 och vi vet att det ser ganska olika ut inom vår region, vi behöver prata mer om det.

Sammanfattning hälsobesök och vaccinationer

FK 

Hälsobesök 

Tillväxt (längd och vikt) 

Syn  

Hörsel  

Hälsosamtal med elev och föräldrar 

 

Åk 2 

Tillväxt (längd och vikt) 

Hälsosamtal 

Vaccination: Mässling, Påssjuka, Röda hund dos 2 

 

Åk 4 

Hälsobesök 

Tillväxt (längd och vikt) 

Rygg 

Hälsosamtal 

Hälsoenkät från elev och vårdnadshavare 

 

Åk 5 

Vaccination: HPV dos 1+2 

 

Åk 6

Extra rygg + tillväxtkontroll, se PM Skoliosscreening 

Åk 7 eller 8 

Hälsobesök 

Tillväxt (längd och vikt) 

Rygg 

Färgsinne vid behov 

Hälsosamtal 

Hälsoenkät från elev och vårdnadshavare 

 

Åk 8 

Vaccination: Difteri, Stelkramp, Kikhosta påfyllnadsdos  

 

Gy åk 1 

Hälsobesök 

Hälsoenkät från elev  

Tillväxt (längd och vikt) 

Riktade undersökningar utifrån specifik frågeställning eller gymnasieprogram ex hud, färgsinne, syn eller hörsel. 

Förskoleklass

Förskoleklass

Hälsobesök 

Tillväxt (längd och vikt) 

Syn  

Hörsel  

Hälsosamtal med elev och föräldrar 

Se utförligare beskrivning i Vägledning för Elevhälsan

 

Åk 2

Åk 2 

Tillväxt (längd och vikt) 

Hälsosamtal 

Vaccination Mässling, Påssjuka, Röda hund dos 2

Se utförligare beskrivning i Vägledning för elevhälsan

Åk 4

Åk 4 

Hälsobesök 

Tillväxt (längd och vikt) 

Rygg 

Hälsosamtal 

Hälsoenkät från elev och vårdnadshavare

Se utförligare beskrivning i Vägledning för elevhälsan

Åk 5

Åk 5 

Vaccination HPV dos 1+2* 

Åk 7 eller 8

Åk 7 eller 8 

Hälsobesök 

Tillväxt (längd och vikt) 

Rygg 

Färgsinne vid behov 

Hälsosamtal 

Hälsoenkät från elev och vårdnadshavare 

Åk 8

Vaccination Difteri, Stelkramp, Kikhosta påfyllnadsdos

För mer utförlig beskrivning se Vägledning för elevhälsa

Gy år 1

Gy år 1 

Hälsobesök 

Hälsoenkät från elev  

Tillväxt (längd och vikt) 

Riktade undersökningar utifrån specifik frågeställning eller gymnasieprogram ex hud, färgsinne, syn eller hörsel. 

För mer utförlig infomarion se Vägledning för elevhälsan

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English