Det här är Region Västmanland

Region Västmanland är till för dig som bor i Västmanland - vi verkar för att du ska kunna bo, arbeta, leva, utvecklas och trivas i länet. Det är också du som är med och påverkar hur regionen styrs.

Region Västmanland ansvarar för hälso- och sjukvård och tandvård i Västmanland. Vi ansvarar även för att planera och samordna utvecklingen i länet.

Vi är en politiskt styrd organisation och vart fjärde år röstar du som bor i Västmanland till regionfullmäktige, i regionvalet. Regionens verksamhet finansieras i huvudsak via regionskatten, som under planperioden
2023-2025 är 10,88 %. Du hittar regionens budget och regionplan längst ner på sidan.

Så fungerar politiken

Vår vision - livskraft för framtiden

All vår verksamhet ska utgå ifrån regionens vision och värdegrund.

Vi växer hållbart och sätter hälsan främst. Vi skapar möjligheter och modiga lösningar. Vi ger förutsättningar för utveckling i en levande demokrati. Tillsammans bryter vi ny mark och förflyttar gränser. I det vardagliga och i det övergripande. I det som är nära och det som är långsiktigt. Vi är mitt i livet och samhället, och gör skillnad varje dag. Vi är livskraft för framtiden. Vi är Västmanland.

Värdegrund

Region Västmanland ska alltid utgå från att alla människor är lika värda och ska bemötas med respekt. Alla människor ska ges förutsättningar för god livskvalitet. En viktig faktor för livskvalitet är samverkan mellan alla involverade parter. Regionen ska hushålla med de gemensamma resurserna och fördela dessa efter behov.

Hälsa, sjukvård och tandvård

Vårt mål är att länets alla invånare ska ha en god hälsa och tillgång till en vård som är jämlik, tillgänglig och patientsäker. Vår verksamhet inom detta område omfattar allt från vård och hälsofrämjande arbete till forskning och utvecklingsarbete.

Det finns fyra sjukhus i länet, varav två är så kallade akutsjukhus:

  • Sjukhuset i Fagersta, Bergslagssjukhuset
  • Sjukhuset i Köping (akutmottagning)
  • Sjukhuset i Sala
  • Sjukhuset i Västerås (akutmottagning, länssjukhus)

Läs mer om vårt ansvarsområde hälsa och vård

Folktandvården Västmanland på 1177.se

Information och e-tjänster för din hälsa och vård finns på 1177.se

Utvecklingen i länet

Region Västmanland har ett dynamiskt näringsliv med hög kompetens och vi är Sveriges ledande exportlän. Inom regionen finns effektiva kommunikationer, en god hälso- och sjukvård, attraktiva boendemiljöer och goda utbildningsmöjligheter. Tillsammans med det strategiska läget bidrar detta till att skapa en attraktiv region. Vi ansvarar för den regionala utvecklingen i länet.

Läs mer om vårt regionala utvecklinguppdrag

Trafik

Varje dag sker ungefär 38 000 resor inom Västmanland med tåg eller buss. Vårt uppdrag är att se till att vi har en väl fungerande kollektivtrafik och transportinfrastruktur i regionen.

Den allmänna kollektivtrafiken i Västmanland drivs under varumärket VL.

Samhällsplanering och trafik

Kultur

Region Västmanland och kommunerna i länet arbetar tillsammans för att du som invånare i Västmanland ska ha tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud. Vårt arbete utgår från Västmanlands regionala kulturplan.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English