Person som skrattar

Forskning och innovation

Nya rön, innovationer och upptäckter har stor betydelse för att öka hälsa, livskvalitet och välmående. Därför är det viktigt att regionen satsar på forskning och innovation inom våra verksamhetsområden.

Regionens verksamheter är kunskapsintensiva och står inför stora utmaningar som till exempel en åldrande befolkning. Vi behöver ständigt jobba med att utveckla och förbättra vår verksamhet för att kunna erbjuda vård och service av högsta kvalitet och säkerhet. Tillsammans med olika parter bedriver vi såväl forskning som arbete med innovation och nya idéer.

Vi stöttar och stimulerar innovationer som skapar nytta för patienter och invånare. Invånare, företag och medarbetare som har nya idéer erbjuds professionellt stöd. Varje idé bedöms utifrån nyttan för vården och utifrån de behov som olika verksamheter hos oss har. Vägen från en idé till en innovation kan vara både lång och svår. För att komma vidare erbjuder vi därför rådgivning, tester och hjälp med kontakter.

Biobank

Sverige har en lag om biobanker. Lagen har kommit till bland annat för att stärka din ställning som patient och öka ditt inflytande över din egen vård och behandling. Den ska också underlätta för forskare att få tillgång till värdefullt material för forskning och klinisk prövning.

Att man samlar prov i biobanker är för allas bästa. Både nu och i framtiden. Med prov från många kan man kartlägga och förebygga smittsamma sjukdomar. Vården kan använda prov för att kontrollera och utveckla metoder och rutiner och för att utbilda personal.

För dig som söker djupare information om biobankslagen rekommenderas nedanstående webbplatser:

Mest omfattande är Biobank Sveriges webbplats www.biobanksverige.se
Information om biobankslagen finns även på www.1177.se

Kontakt med Region Västmanlands biobankssamordnare

biobank.samordnare@regionvastmanland.se

Telefon: 021-176559

Patientnära forskning

Region Västmanland bedriver patientnära forskning i sjukvården, så kallad klinisk forskning, tillsammans med Uppsala universitet genom enheten Centrum för klinisk forskning Västerås. Rent praktiskt kan denna forskning ske i form av läkemedelsstudier eller terapistudier, alltid genom frivilligt deltagande från patientens sida. Samma hårda regler för samtycke, sekretess och patientens integritet gäller i forskningen såväl som i den vanliga vården.  

Tillsammans kan vi på detta sätt göra vården i regionen ännu bättre, och skapa livskraft för framtiden. 

För dig med en idé

En ny idé eller uppfinning utgår alltid från ett upplevt problem och behovet av en ny produkt. Det kan röra sig om idéer som underlättar för vårdpersonalen i deras dagliga arbete eller produkter som bidrar till en bättre vård för patienterna.

Om du har en idé som rör hälso- och sjukvård eller tandvård kan vi hjälpa dig att komma vidare och utveckla din idé. Vår testmiljö är öppen för alla, inte bara anställda i Region Västmanland.

Oavsett hur långt du har kommit i din utvecklingsresa är du välkommen att kontakta oss. Vi har möjlighet att slussa dig vidare inom processen genom hjälp av kunniga medarbetare och stödaktörer i hela länet. Du driver din idé och vi bidrar med kontakter och verktyg.

För er som företag

Har ni en produkt, tjänst eller idé som ni tror kan vara av värde inom regionens verksamhet, är ni välkomna att kontakta oss.

Vi kan hjälpa till med att arrangera möten där ni får möjlighet att undersöka om regionen har ett behov av er tjänst eller produkt. Vi kan också hjälpa till med funktionstester, utvärdering och kontakter med relevanta verksamheter.

Kontakta oss gärna tidigt i er utvecklingsprocess för större möjligheter att anpassa er produkt eller tjänst till regionens behov.

Om ni önskar sälja till regionen kan ni läsa mer om inköp och upphandling
Köp av produkter och tjänster omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Samutveckling eller forskningssamarbeten kan vara möjliga tidigt i utvecklingen om regionen involveras.

Innovationsstöd och finansiering

Du kan få ekonomiskt stöd i arbetet med att ta fram nya innovationer.

  • Du som ska utveckla en ny tjänst eller produkt kan vända dig till regionens Innovationsstöd
  • För dig som driver företag finns flera finansieringslösning i Västmanland. Se finanseringsöversikt

Kontakt


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English