Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Vård som inte kan anstå

Vård som inte kan anstå är vård som ges för att patientens hälsotillstånd inte ska försämras. 

Begreppet är en utvidgning av den vård som definieras som omedelbar. Begreppet omfattar behandling av sjukdomar och skador i de fall där även måttlig fördröjning bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten. Även psykiatrisk vård och följdinsatser till vården omfattas.

Det är upp till behandlande läkare eller annan ansvarig vårdperson att i varje enskilt fall avgöra vilken vård som kan anstå eller inte. Det ska markeras i information till kassan.

Vid bedömning av vård som inte kan anstå ska hänsyn tas till:

 • Patientens möjlighet att få vård inom en nära framtid och att patienten inte kan hänvisas till hemlandet eller hemlandstinget för vård inom några dagar.
 • Om en fördröjning av vården kan leda till allvarliga följder för patienten.
 • Om en senare behandling ger avsevärt sämre prognos eller ökade risker för komplikationer.
 • Om ett dröjsmål innebär negativa följder för patienten, som svår värk, svår ångest eller svår depression.
 • Vård som inte kan anstå omfattar alla typer av vård; somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård samt tandvård. Den vård som ska erbjudas kan enligt

Socialstyrelsen sammanfattas enligt följande:

 • akut vård och behandling (omedelbar vård)
 • vård och behandling av sjukdomar och skador där även en måttlig fördröjning
 • kan innebära allvarliga följder för patienten
 • vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd
 • vård för att undvika mer omfattande vård och behandling
 • vård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta
 • behandlingsåtgärder
 • vård som är följdinsatser av vård som getts (inklusive psykiatrisk vård)
 • mödrahälsovård
 • preventivmedelsrådgivning
 • vård vid abort
 • läkemedel som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner
 • smittskyddsinsatser
 • hjälpmedel vid funktionshinder
 • sjukresor eller transport i samband med vårdtillfället
 • tolk i samband med vårdtillfället

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English