Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Öppen vård

Besök i primärvården (vårdcentral, jourmottagning): 170 kronor

Besök på akut och specialistmottagning: 340 kronor

För undantag se lista för avgiftsfria besök

Öppenvård som övergår i slutenvård

Om ett mottagningsbesök övergår i sjukhusvård i direkt anslutning till besöket återbetalas inte eventuell avgift för öppenvårdsbesöket. Detta gäller även besök på akutmottagning som leder till sjukhusvård i direkt anslutning till besöket, besök som leder till beslut om tvångsvård och besök då patienten förts till sjukhusansluten öppenvårdsmottagning mot sin vilja, till exempel genom polistransport.

Öppenvård under pågående slutenvård

Patient som under pågående vårdtillfälle i slutenvården besöker en öppenvårdsmottagning betalar patientavgift för öppenvårdsbesöket beroende på om vården har medicinskt samband med slutenvårdstillfället eller inte.

Vård som har medicinskt samband med slutenvården

Om vårdavdelningen behöver en konsultinsats utförd på en mottagning i öppenvård ska patienten inte betala någon avgift för besöket i öppenvård. Detta besök anses höra samman med vårdtillfället i slutenvård. Vårdande klinik bör utfärda en konsultremiss för att underlätta tillämpningen av regeln på mottagande klinik. Besöket ska inte registreras som ett öppenvårdsbesök.

Vård som inte har medicinskt samband med slutenvården

Patienten betalar avgift för besök i öppenvård om besöket inte har medicinskt
samband med vårdtillfället i slutenvården och besöket är planerat separat från
vistelsen på vårdavdelningen.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English