Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

EU-/EES-land

Patient har vid tillfällig vistelse i Sverige rätt till nödvändig vård till samma patientavgift som folkbokförda inom regionen.

För planerad vård krävs intyg från det land personen är bosatt, annars debiteras full kostnad enligt utomlänsprislista.

Identifiering

EU-kort ska visas upp vid vårdtillfället. En patient kan inte i efterhand visa upp ett EU-kort eftersom man då inte vet om det var giltigt vid själva vårdtillfället.

Om patienten inte kan uppvisa EU-kort eller något annat giltigt intygen har patienten inte rätt till subventionerad vård. Patienten betalar då hela vårdkostnaden själv.

EU-/EES-land

EU-/EES-länder på Europeiska unionens webbsida 

Tabell:

Belgien

Danmark

Tjeckien

Spanien

Rumänien

   Schweiz [1]

Grekland

Finland

Tyskland

Polen

Nederländerna

   Island

Litauen

Bulgarien

Ungern

Frankrike

Sverige

  Norge

Cypern

Portugal

Kroatien

Slovakien

Storbritannien [3]

  Liechtenstein [2]

Irland

Luxemburg

Estland

Österrike

 

 

Malta

Italien

Lettland

Slovenien

 

 

 

[1] Schweiz har ett avtal med EU/EES som innebär att försäkrade i Schweiz får nödvändig vård vid tillfällig vistelse samt planerad vård enligt förhandstillstånd.

[2] Norge, Island och Liechtenstein tillhör EES

[3] Läs mer Storbritannien och vad som gäller sedan utträdet från EU

Bosatt men inte folkbokförd i Sverige

EU-medborgare bosatta i Sverige men som inte kan bli folkbokförda här, har rätt till hälso- och sjukvård och tandvård i Sverige. Det gäller såväl för den som arbetar som för den som inte arbetar.

En kontroll av om de är folkbokförda eller inte ska göras innan Försäkringskassans intyg ”Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004” används. Försäkringskassan betalar ersättning för motsvarande hälso- och sjukvård som gäller för personer folkbokförda i Sverige som för denna kategori patienter.

De enskilda ska erbjudas motsvarande hälso- och sjukvård som de personer som är folkbokförda i Sverige.

Om vistelsen i Sverige överskrider 12 månader ska personen normalt folkbokföra sig här. Därmed har personen tillgång till hälso- och sjukvården såsom övriga folkbokförda i landstinget.

Patienter som hävdar att de är bosatta i Sverige men inte är folkbokförda eller inte har giltigt intyg ska betala hela kostnaden för hälso- och sjukvården enligt riksavtalet.

Patienter som lämnat in ansökan om folkbokföring till Skatteverket men ännu inte fått ett beslut betalar under handläggningstiden full avgift enligt utomlänsprislista. Fakturan för besöken kan skjutas upp för att sedan makuleras när folkbokföringsbeslutet är klart. Begäran om återbetalning eller makulering av faktura görs av patienten hos ekonomiservice. 

Frikort

Personer från annat EU/EES-land och Schweiz omfattas av högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård förutsatt att de kan uppvisa något av de intyg som berättigar till vård i Sverige.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English